Helsebiblioteket har samlet retningslinjer på ett sted. Ill.foto: HelleM, iStockphoto
Helsebiblioteket har samlet retningslinjer innen psykisk helse på ett sted. Ill.foto: HelleM, iStockphoto

Det er stor fart i retningslinjearbeidet i Danmark for tiden. I september lanserte Sundhedsstyrelsen  en ny nasjonal retningslinje for angst hos barn og ungdom.

Retningslinjen inneholder behandlingsanbefalinger for utalgte og velavgrensede kliniske problemstillinger innen behandling av sosial angst, separasjonsangst og generalisert angst hos barn og unge.

Den nye retningslinjen er laget i den norskutviklede forfatterverktøyet Magic App og bruker GRADE aktivt, slik at evidensgrunnlaget blir lett tilgjengelig. GRADE angir både hvor sterke anbefalingene er og hvor god dokumentasjonen for anbefalingene er.

Det betyr også at retningslinjen og dens anbefalinger blir mye kortere, tydeligere og mer forskningsbasert enn det som har vært mulig tidligere.

Det er laget en egen quickguide for retningslinjen som inneholder anbefalingene og evidensgrunnlaget for dem.

Retningslinjen er publisert som en pdf-fil for dem som ønsker å skrive den ut på papir, og hvis du ønsker å se all informasjon om retningslinjen (høringsuttalelser, søkestrategi osv).

Den nyeste norske retningslinjen for behandling av angst hos barn finner du i Pediatriveilederen.

Aktuelle lenker:

Retningslinjer om angst hos Helsebiblioteket

Retningslinjer om barns og unges psykiske helse hos Helsebiblioteket