Vellykket bok oversatt til norsk.
Vellykket bok oversatt til norsk.

Moderne personlighetspsykologi kom for første gang ut på dansk i 2014 og er nå oversatt til norsk.

Anmeldt av Jan Ivar Røssberg

Redaktørene Høgh-Olesen, Dalsgaard og Skårderud har samlet en rekke dyktige fagfolk med den hensikt å integrere de ulike teoriene innen personlighetspsykologi. Dette lykkes de med.

Forfatterne tar for seg spørsmål som: Hva vil det si å være en person? Hvilke ulike personlighetstyper har vi? Hvem er jeg i virkeligheten? I tillegg blir ulike aspekter vedrørende personlighetens psykodynamikk og menneskets frihet tatt opp.

Høgh-Olesen, Henrik Dalsgaard, Thomas Skårderud, Finn. Moderne personlighetspsykologi 336 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 539 ISBN 978-82-05-48549-5

Les mer: Bok med personlighet (Tidsskrift for Den norske legeforening)