Kan glutenfri diett ha noe å si for utvikling av schizofreni?. Ill.foto: 1001nights, iStockphoto
Kan glutenfri diett ha noe å si for å hindre utvikling av schizofreni?. Ill.foto: 1001nights, iStockphoto

Det er et stort behov for å gjennomføre gode prospektive studier – for å avklare hvilken rolle gluten og kasein har ved nevropsykiatriske sykdommer.

Av Karl Ludvig Reichelt og Dag Tveiten

I SISTE UTGAVE av Minerva Gastroenterologica et Dietologica er det publisert en samleanalyse: «Mood disorders and non-celiac gluten sensitivity». Mulig sammenheng mellom non celiac gluten sensitivty (NCGS) og schizofreni, depresjon, bipolar lidelse og autisme, er beskrevet.

Noen pasienter med schizofreni kan ha en sensitivitet for proteiner fra gluten som finnes i hvete, bygg, rug og fra kasein i kumelk.

Immunrespons

Hypotesen om denne sammenhengen startet med professor Francis Curtis Dohan, som på epidemiologisk grunnlag kunne vise at nye tilfeller av schizofreni i Nederland under hungersvinteren 1944–45 sank drastisk. Dette skjedde ikke i andre land med krig, men med nok av hvete. Sammenlignes schizofreni-frekvensen i områder uten gluteninntak og områder med slikt inntak (13), vises det samme. Immigranter fra land med lavt inntak av gluten har en økning i denne sykdomsgruppen på cirka syv ganger når de kommer til land med et høyt inntak av gluten (14).

Les mer: Forskning om gluten og schizofreni (Dagens Medisin)