Mann på venteværelse
Ventetiden har gått ned, sier Høie. Foto: jsmith, iStockphoto

Mens somatikken hadde en økning i kostnadene fra 2014 til 2015, ble kostnadene redusert innen psykisk helsevern.

I forslaget til statsbudsjett for 2017 videreføres Den gylne regel: Den skal legge til rette for at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst som er høyere enn vanlig sykehusbehandling. Av SAMDATA-tall kommer det frem at:  Somatikken hadde en økning i kostnadene fra 2014 til 2015 på 1,038 milliarder. Dette tilsvarer 1,1 prosent i faste priser. Psykisk helsevern, barn og voksne, hadde i tilsvarende periode, en reduksjon på 44 millioner kroner. Dette tilsvarer en reduksjon på 0,2 prosent.

– Det er riktig at man innen psykisk helsevern har en prosentvis nedgang, sier helseminister Bent Høie (H) til Dagens Medisin.  – Og det er helt korrekt at om man ser på kostnadene isolert sett, så har vi ikke innfridd fordi det samlet sett er en nedgang i psykisk helsevern og en vekst i somatikken. Den gylne regel måles ikke bare på det punktet, men også på ventetid og aktivitet: Ventetiden for barn og unge i psykisk helsevern har gått ned fra 70 til 50 dager, for voksne er den stabil på litt over 50 dager.

Les mer: Innfridde ikke Den gylne regel (Dagens Medisin)