Mann med flaske
Det ble funnet en svak, men signifikant sammenheng mellom behandlingsavbrudd og antall rusmidler brukt. Ill.foto: yurok, iStockphoto

Misbruksmønsteret til pasienter innlagt til avrusning har de siste tiårene endret seg fra i hovedsak bruk av ett rusmiddel til bruk av flere rusmidler samtidig. Kunnskapsgrunnlaget for medikamentell behandling av blandingsmisbrukere er fortsatt mangelfullt.

Av Frode Dunsæd, Øistein Kristensen, John-Kåre Vederhus, Thomas Clausen, Magnhild Mjåvatn Høie

Les mer: Standardisert avrusning ved blandingsmisbruk (Tidsskrift for Den norske legeforening)