Bokforside
Motiverende samtale skal bygge opp motivasjon og overvinne ambivalens.

25 år etter utgivelsen foreligger Miller og Rollnicks lærebok om motiverende intervju på norsk. I 1991 utga psykologene William R. Miller og Stephen Rollnicks læreboken Motivational Interviewing (motiverende intervju).

Av Frøy Lode Wiig

Siden utgivelsen har boken solgt i 350 000 eksemplarer og oversatt til 25 språk.  Nå er den omsider også oversatt til norsk.

Ambivalens til endring

Boken, og metoden, tar utgangspunkt i at mennesker som ønsker grunnleggende forandringer i livet, ofte er preget av ambivalens og motstridende tanker. Å endre vaner og bryte opp inngrodde livsmønstre er ofte noe man både vil og ikke vil på samme tid.

Motiverende samtale (motivational interviewing, MI) er en samarbeidsbasert samtalestil som legger til rette for og støtter opp om endringsprosessen ved å utforske klientens mål og verdier, mobilisere den indre motivasjonen og overvinne ambivalensen.

Tredje utgave

De siste tre tiårene har forfatterne Miller og Rollnick videreutviklet og forbedret samtalemetoden. Den norske oversettelsen er basert på en nyskrevet tredje utgave som gjenspeiler viktige framskritt i forståelsen av og opplæringen i MI. Boken tilbyr en komplett guide for alle som ønsker å ta i bruk motiverende samtale.

Les mer: Motiverende samtale på norsk (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)