Bokforside
Det er gjort store endringer fra eldre utgaver.

Hans Olav Fekjær har oppdatert sin kjente og kjære lærebok med ny forskning, statistikk, lover og tiltak. Hans Olav Fekjær er psykiater, overlege og rusforsker.

Anmeldt av Frøy Lode Wiig

Nå har han oppdatert læreboka Rus – Bruk, motiver, skader, behandling, forebygging og historikk for fjerde gang.

Boka består av seks hoveddeler. Første del tar for seg rusfeltets historie; rusorganisasjonene, ruspolitikken og rusbehandlingen får hvert sitt kapittel. Bokas andre del heter «Bruk og misbruk», og handler om bruk av alkohol og narkotika. Tredje del er viet motiver for å bruke rusmidler, mens fjerde del ser på skadevirkningene av rusbruk. Bokas femte og sjette del handler om behandling og forebygging.

I alle bokas deler er det gjort omfattende endringer sammenlignet med forrige utgave, som kom i 2009. Blant annet har boka fått 12 nye underkapitler og referanselisten er betydelig oppdatert.

Hans Olav Fekjær. Rus – Bruk, motiver, skader, behandling, forebygging og historikk, 4. utg., Gyldendal, 448 s.

Les mer: «Rus» i 4. utgave (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)