Cannabis og kjøring - farlig i trafikken.Ill.foto: theprint, iStockphoto
Sammenhenger mellom hasjrøyking og psykose er fortsatt et forskningstema. Ill.foto: theprint, iStockphoto

En ny, norsk tvillingstudie med 2793 deltakere undersøkte sammenheng mellom cannabis-avhengighet og -misbruk (cannabis use disorder) og psykoseliknende opplevelser.

Deltakerne var i alderen 19-36, og 63,5 prosent av dem var kvinner. Forskerne brukte skjemaet Composite International Diagnostic Interview da de spurte deltakerne om deres cannabis-bruk og eventuelle psykotiske opplevelser. 10, 4 prosent av deltakerne rapporterte at de hadde brukt cannabis en eller annen gang i livet.

Forskerne fant at personene som brukte cannabis, hadde en tre ganger så høy risiko for psykoseliknende opplevelser. Assosiasjonen mellom cannabis-bruk og psykoseliknende opplevelser forklares ved delte genetiske faktorer og miljøfaktorer og direkte effekter av cannabis-bruken på risiko for psykoseliknende opplevelser.

Les mer: Genetic and Environmental Contributions to the Association Between Cannabis Use and Psychotic-Like Experiences in Young Adult Twins (fritt tilgjengelig artikkel fra Schizophrenia Bulletin)

Artikkel på FHI.no: Cannabismisbruk mulig årsak til psykose