Nesten åtte av ti meldinger fra psykisk helsevern til Meldesentralen gjelder selvmord eller overdose. Foto: iStockphoto
Det har skjedd en forskyvning mellom aldersgrupper med hensyn til selvmord. Foto: iStockphoto

Antallet registrerte selvmord i fjor var høyere enn for året før, men langt færre barn og tenåringer tok sitt eget liv.

Lisbeth Nilsen

I fjor tok 590 personer i Norge sitt eget liv, noe som ifølge Dødsårsaksregisteret er en økning fra året før, da antallet registrerte selvmord var 550. Det fremgår av nye tall på dødsårsaker som Folkehelseinstituttet (FHI) offentliggjør i dag.

Flere i 60-årene

I 2015 ble det registrert 19 selvmord blant barn og unge yngre enn 20 år. Det var langt færre enn i 2011, med det høyeste antallet selvmord årlig som er registrert. Det året tok 33 unge sitt eget liv. Blant unge i alderen 20-24 år, ble det registrert 51 selvmord i 2011 og 45 i fjor.

Også blant 30-åringer år var det færre selvmord i fjor enn i 2011, henholdsvis 82 mot 111. Derimot hadde antallet økt hos 60-åringene, fra 75 tilfeller i 2011 til 102 i fjor.

Les mer: Færre unge tok sitt eget liv (Dagens Medisin)