Ill.foto: lisafx, istockphoto
Gode eksempler på vellykket brukermedvirkning er samlet mellom to permer. Ill.foto: lisafx, istockphoto

Å la pasienter og brukere definere sine egne mål er en av flere suksessfaktorer for å oppnå mer delaktighet i helse- og omsorgstjenestene. Det viser en ny publikasjon fra Folkehelseinstituttet som handler om mennesker som har behov for langvarige og koordinerte tjenester – blant annet ved kreft, rusproblemer og psykiske lidelser.

I februar 2016 gjennomførte Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Seksjon for kvalitetsutvikling i Folkehelseinstituttet en konferanseturné i Sør-Norge sammen med et fagmiljø innenfor psykisk helse fra Trento i Italia. Hensikten var å samle inn gode eksempler på den nye brukerrollen og inspirere ansatte og brukere innenfor helse- og omsorgstjenesten til å arbeide for økt brukermedvirkning.

Nå er eksemplene som ble presentert på konferansene, systematisert og oppsummert gjennom publikasjonen Utvikling av en ny brukerrolle i helse og omsorgstjenesten – en beskrivelse av suksessfaktorer. I publikasjonen lanserer dessuten Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og seksjonen et nytt verktøy – en medvirkningsstige, som helse- og omsorgstjenestene kan bruke for å finne ut hvilken form for brukermedvirkning som er aktuell i det enkelte tilfelle.

Les mer: Brukerens egne mål er viktige for oppnå mer delaktighet (FHI)