Pakkeforløp skal sikre at alle får den behandlingen de har krav på. Ill.foto: iStockphoto.
Mental helse mener nasjonale kvalitetsregistre kan være avgjørende for å sikre økt kvalitet. Ill.foto: iStockphoto.

Organisasjonen Mental Helse mener det er svært viktig å utvikle en mer systematisk og ansvarlig sikring av behandlingskvaliteten innen dette psykisk helsevern.

Lisbeth Nilsen 

På landsmøtet til medlemsorganisasjonen Mental Helse nylig ble det formulert tre resolusjoner. Én av dem var en anbefaling til myndighetene om å opprette nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern.

Mental Helse viser til at det i dag er 54 nasjonale kvalitetsregistre, men bare ett knyttet til behandling innen psykisk helse og rus.

Avgjørende redskap

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre kan være et avgjørende redskap for å sikre økt kvalitet på behandlingstilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, mener organisasjonen. I resolusjonen vises til at det i dag ofte benyttes betegnelser som «tilstrekkelig», «nødvendig» og «forsvarlig» om behandlingstilbud i psykisk helsevern. Mental Helse mener disse betegnelsene bygger på subjektive vurderinger som tilpasses budsjettrammene, og ikke registrering av faglige eller egenrapporterte behandlingsresultater.

Les mer: Krever kvalitetsregistre innen psykisk helsevern (Dagens Medisin)