Hjerne
Hjernen (og dermed sinnet) henger nært sammen med resten av kroppen Ill.foto: mammamaart, iStockphoto

Selvfølgelig er pasienter med ME og fibromyalgi «ordentlig syke» – og trenger adekvat medisinsk behandling.

Av Lina Linnestad

ALLE HAR kjent det: Hvordan psykiske faktorer kan manifestere seg fysisk. Hvordan nakkemusklene kan stramme seg og gi sekundær hodepine etter stressende arbeidsdager. Eller hvordan blæra aktiveres slik at man må løpe på toalettet i ett sett før en eksamen. At magen blir løs eller man får sure oppstøt når det blir for mye mas rundt en. Til tross for dagligdagse eksempler på hvordan psyke og soma er uatskillelige, tviholder mange på forklaringsmodeller som kun fokuserer ett av aspektene ad gangen. Descartes (f. 1596) var blant flere filosofer som hadde en religiøs antakelse om en sjel, og forfektet altså en dualisme mellom psyke og soma som har fått fotfeste i vår kultur.

Ut ifra et naturvitenskapelig perspektiv er skillet fiktivt og uhensiktsmessig. Nyere forskning visker også delvis ut det tidligere skarpe skillet mellom arvelige og miljømessige faktorer. Epigenetikk viser hvordan ulike belastninger påvirker hvilke deler av DNA som kommer til uttrykk.

Les mer: Det meningsløse skillet mellom kropp og psyke (Dagens Medisin)