Depresjon under graviditet kan ha uheldige konsekvenser. Ill.foto: dcdr, iStockphoto
Kvinner med bipolar lidelse er spesielt sårbare under svangerskapet. Ill.foto: dcdr, iStockphoto

Litium brukes ofte ved behandling av bipolar lidelse hos gravide. Artikkelen oppsummerer tilgjengelig dokumentasjon, samt farmakokinetiske aspekter ved bruk av litium i svangerskapet.

Kilde: Forsdahl S, Nordmo E. Bruk av litium under graviditet. Utposten 2016; 6: 46-47

Graviditet og postpartumperiode er en tid med økt sårbarhet for kvinner med bipolar lidelse, hvor risiko for tilbakefall er høy (1). Seponering av profylaktisk behandling under svangerskapet, særlig ved brå seponering, er den viktigste risikofaktoren for en ny sykdomsepisode (2). Behandling av bipolar lidelse hos gravide kan være utfordrende. Fordelene ved medikamentell behandling må alltid vurderes opp mot risiko for eventuelle uheldige effekter på fosteret. Når profylaktisk legemiddelbehandling er indisert under svangerskapet er ifølge norske retningslinjer litium eller lamotrigin førstevalg. Ved valg av legemiddel bør det legges vekt på tidligere erfaring hos den aktuelle pasienten både i forhold til effekt og bivirkninger (3). Selv om sikkerheten ved bruk av lamotrigin under svangerskapet stort sett er betryggende, foretrekkes litium hos enkelte pasientgrupper på grunn av bedre effekt (4, 5).

Les mer: Bruk av litium under graviditet