Helsebiblioteket har også et tilbud til deg som er interessert i arbeidspsykologi. Ill.foto: DZM, iStockphoto
Deltakerne får reell erfaring fra  bedrifter. Ill.foto: DZM, iStockphoto

I Stavanger-området blir arbeid og skole foreskrevet som et tilbud tidlig i behandlingen for ungdom mellom 16 og 30.

Å falle utenfor jobb og skole er en risikofaktor for den psykiske helsen, og i Stavanger har de tatt konsekvensen av dette i behandlingen av psykisk syke. Hver enkelt får hjelp til reell arbeidserfaring i ordinære bedrifter gjennom Skole- og Jobbresept-prosjektet. Alle unge har rett til å delta i Jobbresept-prosjektet, og deltakerne blir fulgt opp underveis.

Prosjektet er et samarbeid mellom helsevesenet, NAV, skolen og bedrifter. Helsevesenet gir helsefaglig veiledning til skoler og bedrifter og følger opp deltakerne. Skole- og jobbresept startet i Stavanger i 2007, og ble utvidet til Nord-Rogaland (Haugalandet) i 2012. Prosjektet har vært en suksess, og ifølge NAPHA (2015) har over 380 unge fått hjelp.

Du finner mer informasjon om prosjektet på Helse Stavangers nettsider