Skåringsverktøyet PRISM kan fylles ut digitalt. Ill.foto: Colourbox.
Skåringsverktøyet PRISM kan fylles ut digitalt. Ill.foto: Colourbox.

Diagnoseintervjuet PRISM, som er elektronisk tilgjengelig på norsk, kan bidra til å avgjøre om det er rus eller psykiske lidelser som best forklarer pasientens plager.

Av Frøy Lode Wiig 

I det nyeste nummeret av Tidsskrift for Norsk psykologforening presenterer flere forskere tilknyttet Kompetansetjenesten ROP diagnoseintervjuet PRISM, som nå er tilgjengelig i elektronisk versjon på norsk.  Eline Borger Rognli, Tore Willy Lie, Lars Linderoth, Jørgen G. Bramness (alle tilknyttet Kompetansetjenesten ROP), ROP-leder Lars Lien og ROP-forskningsleder Anne Signe Landheim, samt Peter Krajci fra Oslo universitetssykehus har skrevet fagessayet. Målet med essayet er å beskrive PRISM-intervjuet med et praktisk og klinisk fokus.

Les mer: Hvordan skille rus og psykopatologi? (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Les mer om diagnoseintervjuet PRISM