Kroppen har vært oversett i psykoterapi.
Kroppen har i liten grad vært inkludert i psykoterapi.

Tankene bor i en kropp. Derfor må kroppen få sin plass i psykoterapi, argumenterer ny bok.

Anmeldt av Frøy Lode Wiig 

Innen psykoterapi har det i liten grad vært tradisjon for å inkludere pasientens kropp i vurdering og behandling, skriver Anne Kristine Bergem, redaktør av den nye boka Kroppen i psykoterapi. Bidragsyterne i boka ønsker å fremheve at kropp og sinn er ett, en helhet, ikke to adskilte systemer.

Forfatterne stiller spørsmål som: Hvordan kommer vonde følelser til uttrykk gjennom kroppen? Hva skjer med kroppen i terapi? Hvordan kan man invitere pasienten til dialog om egen kropp? Boka inkluderer bidrag fra ti fagpersoner, samt to brukerhistorier.

Anne Kristine Bergem (red.) Kroppen i psykoterapi, Gyldendal Akademisk, 204 s.

Les mer: Se kroppen i psykoterapi (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)