bsadf
Målgruppe for denne boka er medisinstudenter og leger.

Hva er rusavhengighet, og hvordan kan det behandles? En ny medisinsk lærebok forsøker å gi svar.

Anmeldt av Frøy Lode Wiig

Jørg Mørland og Helge Waal har til sammen mange tiår bak seg som forskere i skjæringspunktet rus og psykiatri. Nå har de to, som er professor emeritus i henholdsvis farmakologi og psykiatri ved Universitet i Oslo, gått sammen om å lage den nye, medisinske læreboken Rus og avhengighet.

I boka forklarer forfatterne hva rusavhengighet er, hvordan det arter seg og hvordan man kan behandle det. Nevrobiologisk forskning har gitt økt biologisk og farmakologisk innsikt som forfatterne integrerer i en psykososial forståelse av rusmiddelproblemer og avhengighetsutvikling. Målet er at denne forståelsen skall gi et best mulig grunnlag for behandling og forebygging av rusproblemer.

Gir oversikt

Boka presenterer også en grundig oversikt over alle rusmidler og hvordan de virker på hjernen og kroppen. Bokas målgrupper er medisinstudenter, leger under spesialisering, allmennleger og leger i tilgrensende spesialiteter som psykiatri, samfunnsmedisin, indremedisin, klinisk farmakologi og nevrologi, samt helse-og sosialfaglige profesjoner innenfor rusfeltet og andre med særlig interesse for kunnskap på rusområdet.

Les mer: Ny lærebok om rus og avhengighet (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Jørg Mørland og Helge Waal. Rus og avhengighet, Universitetsforlaget, 400s.