Kokainsniffing
Rusbehandling står for en stor del av kostnadene ved Fritt behandlingsvalg. Ill.foto: Istockphoto

Rus og psykiatri står for størstedelen av utbetalingene fra Fritt behandlingsvalg.

Anne Grete Storvik

Den første såkalte «følge-med»-rapporten for Fritt behandlingsvalg (FBV) – etter at ordningen ble innført 1. november 2015 – er nå klar.

55,5 millioner

Ved utgangen av november 2016 var det utbetalt 55,5 millioner kroner i ordningen. Nærmere 60 prosent av utbetalingene er tilknyttet aktivitet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Ordningen ble etablert i november 2015 og omfatter også de eksisterende ordningene Fritt sykehusvalg og tiltak (økt bruk av anbud og avvikling av aktivitetsbestillingen). Gjør det mulig for private tilbydere uten avtale med RHF å utføre tjenester finansiert av det offentlige gjennom Godkjenningsordningen.

Målene er: Reduserte ventetider, økt valgfrihet for pasientene samt å stimulere til økt effektivitet i offentlige sykehus.

– Psykisk helsevern og rus i godkjenningsordningen er knyttet til døgnvirksomhet, og man får finansiert for hvert døgn pasienten er til behandling. Ettersom døgnbehandling normalt er mer ressurskrevende, har pasientene gjerne flere ukers behandlingsopphold. Derfor blir andelen så høy, sier avdelingsdirektør Lars Rønningen i Helsedirektoratet.

Les mer: Rus og psykiatri dominerer Fritt behandlingsvalg (Dagens Medisin)