Deltakerne i halvparten av studiene var overvektige. Ill.foto: hartphotography1, istockphoto

Kognitive terapier gir trolig en liten bedring av fysisk aktivitet og kosthold hos voksne. Dette viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

Resultatet kommer fram når kognitive terapier sammenlignes med ingen eller vanlig behandling i det som kalles meta-analyser. Poenget med analysene er å finne effekten av kognitive terapier for å endre flere levevaner samtidig hos voksne. 14 studier inngår i oversikten.

Deltakerne i halvparten av studiene er overvektige. I de resterende studiene har deltakerne en sykdom som for eksempel kreft, type 2 diabetes eller hjerte- og karsykdom.

– Tiltakene vi vurderte, inneholdt grunnleggende elementer i kognitive terapier, sier Eva Denison, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Målsetting og kartlegging

Det var stor variasjon i varighet og hyppighet av tiltakene, og de ble gitt av flere kategorier av helsepersonell. Tiltakene omfattet blant annet å: utarbeide en klar målsetting for behandlingen kartlegge tanker og handlingsmønstre knyttet til fysisk aktivitet utvikle ferdigheter til å løse problemer med å være fysisk aktiv forebygge tilbakefall.

– Det var ikke mulig å se om disse faktorene påvirket resultatene systematisk, det var altfor få studier til å kunne gjøre slike analyser, sier Eva Denison.

Mulige begrensninger

– Noen felles trekk ved studienes metoder kan begrense bruken av resultatene, sier hun.   De fleste studiene hadde strenge kriterier for deltakelse. For eksempel ble personer med flere fysiske eller psykiske sykdommer ofte utelukket.

–Derfor kan det være vanskelig å vite om kognitive terapier virker for å fremme fysisk aktivitet når de brukes i vanlig klinisk praksis og forebyggende arbeid, forklarer hun. En annen mulig begrensning er metodene for å måle fysisk aktivitet og kosthold. Alle metoder har styrker og svakheter.

– Vi vet ikke om for eksempel spørreskjemaer er best egnet til å fange opp forandring av fysisk aktivitet fra et tidspunkt til et annet på en pålitelig måte. Det er veldig lite forsket på dette, avslutter Denison. Oversikten er utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Les mer: Kan noen terapiformer bedre livet i en fei? (FHI)