bokforside
Boken er spesielt egnet for leger som ønsker en oppdatert innføring i ruslidelsenes psykologi.

Rusomsorgen ble formelt en del av spesialisthelsetjenesten allerede i 2004, men først i de senere årene har spesialistutdanningen i rus- og avhengighetsmedisin kunnet tilrettelegge for leger som ønsker en karriere innen behandling av rusproblematikk. Samtidig fortsetter rusfeltet å være tverrfaglig organisert med en klar biopsykososial tilnærming.

Anmeldt av Philipp Lobmaier

Psykologisk forståelse og behandling av avhengighet har hele tiden stått sentralt i psykologutdanningen, og den har lenge tilbudt et spesialiseringsløp innen avhengighet. Denne utgivelsen er spesielt egnet for leger som ønsker en oppdatert innføring i ruslidelsenes psykologi, men er også nyttig lesing for alle andre som vil forstå avhengighet bedre.

Les mer: Lettlest innføring i avhengighetspsykologi (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Kraft, Pål Rusmiddelavhengighet Et psykologisk perspektiv. 232 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-15-02626-8