bokforside
Boken tar også opp personlighetspatologi ved andre psykiske og somatiske problemer.

Den andre utgaven av læreboka Personlighetspsykiatri sammenfatter ny kunnskap om personlighetsutvikling og personlighetsproblemer. 

Anmeldt av Frøy Lode Wiig

I 2010 utga Sigmund Karterud, Theresa Wilberg og Øyvind Urnes Personlighetspsykiatri, den første læreboken i sitt slag på norsk. Syv år senere foreligger boka i ny og oppdatert utgave. Men ambisjonen er den samme: Å sammenfatte ny kunnskap og teori og personlighetsutvikling og personlighetsproblemer i lys av evolusjon, temperament, tilknytning, selvutvikling, mentalisering, sosialisering og nevrobiologi.

Bokas oppbygging

Boka består av fem deler:

  • Del 1 – drøfter det biopsykososiale grunnlaget for personlighetspatologi, og redegjør for en personlighetsteori som bygger på temperament, tilknytning og mentalisering/selvbevissthet.
  • Del 2 –  gjennomgår de forskjellige personlighetsforstyrrelsene i henhold til diagnosesystemene DSM-5 og ICD-10. Begrepet personlighetsforstyrrelser problematiseres.
  • Del 3 –  handler om personlighetspatologi ved andre tilgrensende psykiske lidelser: somatisk sykdom eller hodeskader, Aspergers syndrom, ADHD, schizofreni, bipolar lidelse, spiseforstyrrelser, rusmiddellidelser, PTSD, sosial fobi og dystymi.
  • Del 4 –  tar for seg prinsipper og anbefalinger for klinisk personlighetsutredning. De illustreres ved fire lengre kasuistikker.
  • Del 5 –  omhandler behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelser. Den tar for seg «offisielle» retningslinjer, rammebetingelser og nivå i helsetjenesten, medikamentell behandling og virksomme psykoterapier.

Les mer: «Personlighetspsykiatri» i ny utgave (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Sigmund Karterud, Theresa Wilberg og Øyvind Urnes. Personlighetspsykiatri, Gyldendal, 2017.2. utgave. Bokmål. ISBN/EAN: 9788205494626. Pris 799 kr.