Kvinner hadde like ofte rusmiddelrester i blod og urin som mennene. Ill.foto: blueclue, iStockphoto

En ny undersøkelse viser at problematisk rusbruk blir oversett hos kvinner i større grad enn hos menn.

Av Sissel Johanne Drag

− Har vi kulturell motstand mot å innse rusproblematikk hos kvinner? spør norsk seniorforsker. Selv om flere menn enn kvinner fikk en rusdiagnose ved inntak til psykiatrisk akuttavdeling, var det ingen forskjell mellom kjønnene da rusmidler i blodet ble målt. Funnene i en ny, norsk studie viser at gapet mellom klinikernes vurdering av mulig problematisk rusmiddelbruk og det faktiske innholdet av rusmidler i blodet var langt større når det gjaldt de kvinnelige deltakerne i studien enn når det gjaldt mennene.

Tre mål for rusmiddelbruk

Hensikten med studien var å undersøke kjønnsforskjeller i rusmiddelbruk og rusavhengighet i akuttpsykiatrien, i tillegg til mulige interaksjoner mellom kjønn og kliniske og sosiale faktorer knyttet til rus. Forskerne sammenlignet tre ulike mål for rusmiddelbruk hos menn og kvinner ved akuttunntak:

  • En diagnose på problematisk bruk av rusmidler
  • Rapport om nylig inntak av rusmidler
  • Analyse av blod- eller urinprøve for rusmidler

Dobbelt så mange menn som kvinner fikk en diagnose på problematisk rusmiddelbruk ved inntak, mens det ikke var forskjell mellom kjønnene når det gjaldt antall positive blod- eller urinprøver.

Les mer: Overser rusproblemer hos kvinner (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)