bokforside
Boken er beregnet på studenter innen psykisk helsearbeid og øvrige helse- og sosialfag.

Arbeidet med å bedre psykiske vansker, må skje gjennom mellommenneskelige møter, mener forfatterne av ny bok om psykisk helsearbeid. 

Anmeldt av: Frøy Lode Wiig

Tore Dag Bøe og Arne Thomassen er forfattere av boka Psykisk helsearbeid – Å skape rom for hverandre, nå utgitt i tredje utgave. Bøe og Thomassen legger vekt på at psykiske vansker henger i stor grad sammen med mellommenneskelige forhold, eller mangel på mellommenneskelige relasjoner. Derfor mener de at arbeidet med å finne veier ut av psykiske vansker må skje gjennom nye mellommenneskelige møter og nye mellommenneskelige erfaringer.

Bokas oppbygging

Boken består av tre deler. Del 1 «Dialogisk eksistens – å bli til gjennom samspill» drøfter noen grunnleggende spørsmål knyttet til hva det vil si å eksistere og bli til som menneske. I del 2 «Dialogisk kunnskap – å finne ord for virkeligheten sammen» går forfatterne nærmere inn på hva kunnskap er, hvordan kunnskap blir til og hvilke kunnskaper som blir viktige i psykisk helsearbeid. I del 3 «Dialogisk praksis – å finne en fremtid sammen» forsøker forfatterne å se på muligheter i psykisk helsearbeids praksis.

Boken bygger på forfatternes utgivelse Fra psykiatri til psykisk helsearbeid som kom i 2007, og er skrevet for studenter innen psykisk helsearbeid og øvrig helse- og sosialfag.

Om forfatterne

Tore Dag Bøe er sosionom, og arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder. Bøe tok sin doktorgrad i mars 2016 om endringsprosesser i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse og idrettsvitenskap. Arne Thomassen er psykiatrisk sykepleier, Avdelingssjef DPS Strømme Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF.

Tore Dag Bøe og Arne Thomassen. Psykisk helsearbeid – Å skape rom for hverandre, Universitetsforlaget, 224 s.

Les mer: Ny bok om psykisk helsearbeid (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)