Fyrlykt
Metodikk for prosessevaluering (MPE) imøtekommer ROP-retningslinjenes anbefalinger og kan vise vei når problemene tårner seg opp. Ill.foto: Runar Eggen.

Når problemene tårner seg opp og ivrige hjelpere vil vise vei, kan det være lett å gå seg vill i en skog full av opplyste stier. Metodikk for prosessevaluering kan gjøre det lettere å finne veien.

Tekst: Tina Gravdal og Hans Aleksander Bjerke

Pasienter med både rusproblemer og psykiske lidelser (ROP-lidelser) har ofte omfattende utfordringer på flere livsområder.

Når rusen lindrer den utålelige psykiske smerten, men samtidig skyver familien bort, ødelegger økonomien, frarøver personen bolig og arbeidsmuligheter og svekker helsa, vil et ensidig fokus på enten ruslidelsen, de psykiske lidelsene eller de praktiske utfordringene sjelden føre frem. Situasjonen kan i tillegg bli uoversiktlig når hjelperne er fra ulike systemer og utfordringene påvirker hverandre gjensidig.

Les mer: En vei ut av kaos (Tidsskrift for Norsk psykologforening)