spillkort og whisky
Bør arbeidsgiver og kolleger bry seg hvis spilling og drikking ikke går utover jobben? Ill.foto: Colourbox.

Til hjelp for ledere og arbeidsgivere har Akan laget filmer om dilemma knyttet til pengespill, narkotika og medikamenter.

Av Frøy Lode Wiig

Fra før har Akan kompetansesenter laget ni filmer om dilemmaer knyttet til alkohol i ulike arbeidssammenhenger. Nå har Akan laget ytterligere tre dilemmafilmer om pengespill, narkotika og medikamenter.

Filmene egner seg som utgangspunkt for refleksjoner og diskusjoner internt i virksomheter, med påfølgende tips om hvordan virksomheten kan forebygge og håndtere dilemmaer. Akan oppfordrer ledere til å bruke filmene i møter med ansatte. Spørsmål til diskusjon er blant annet om leder og kollegaer skal bry seg så lenge rusbruk/spilling ikke går ut over arbeidet? Og hva slags kjøreregler skal bedriften ha?

Filmene er tilgjengelig på YouTube eller på egen nettside for dilemmaverktøy.

Les mer: Nye dilemmafilmer fra Akan (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)