Nesten en tredel av henvisninger til DPS blir avvist. Ill.foto: jsmith, iStockphoto

Det er svært store variasjoner for hvor mange pasienter de ulike distrikspsykiatriske sentrene (DPS) avviser.

Av Anne Grete Storvik

Psykisk helsevern for voksne avviser 30 prosent av henvisningene de får. Det er svært store variasjoner for hvor stor andel av pasientene som de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) avviser.

Se tabellen som viser tallene for det enkelte DPS her: Disse DPS’ene avviser mest og minst  (Dagens Medisin)