Søk

PsykNytt – siste nytt for psykisk helse-feltet

date

16. oktober 2017

Her finner du retningslinjer innen seksualitet, kjønn og svangerskap

Ill.foto: elemi, iStockphoto
Depresjon kan komme både før og etter fødselen. Ill.foto: elemi, iStockphoto

Her er en oversikt over norske retningslinjer innen temaene kjønn, seksualitet og svangerskap, innen rammen av psykisk helse. Ettersom Norge er et lite land, har vi supplert noe med sentrale utenlandske kilder.

I samlingen for temaer innen og seksualitet finner du således mange britiske retningslinjer. På Helsebiblioteket.no har vi inntil nå plassert kjønn og seksualitet innenfor psykisk helse. Dette er en rent pragmatisk ordning, fordi vi her har den beste muligheten for å behandle temaet grundig.

Temaet er vidt, og favner både psykisk helse-temaer og mer sammensatte temaer som psykisk helse og graviditet, psykisk helse og HIV, samt helseomsorg for transseksuelle.

I samlingen finner du for eksempel:

Vi går jevnlig gjennom samlingen for å holde den oppdatert. Hvis du skulle oppdage nyere retningslinjer enn vi har her, eller andre retningslinjer som du mener vi burde hatt med, kan du sende en e-post til nettredaktøren.

Aktuell lenke:

Retningslinjer om kjønn, seksualitet og psykisk helse (Helsebiblioteket)

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto. Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som stod i PsykNytt 23.11.2015.

Les gratis: Helsebibliotekets tidsskrifter om psykofysiologi

Ill.foto: PamelaJoeMcFarlane, iStockphoto
Kropp og sinn påvirker hverandre. Ill.foto: PamelaJoeMcFarlane, iStockphoto

Helsebiblioteket abonnerer på et stort antall psykofysiologi-tidsskrifter som du kan lese gratis.

Psykofysiologi er den grenen av psykologien som beskjeftiger seg med det fysiologiske grunnlaget for psykologiske prosesser.

Tidsskriftene utgis av forskjellige forlag, og abonnementene er ikke alltid fullstendige. Du må være innlogget på Helsebiblioteket eller gjenkjent på IP-adresse for å lese tidsskriftene. Er du på jobben, blir pcen din sannsynligvis gjenkjent på IP-adresse.

Enkelte tidsskrifter er det også noen måneders forsinkelse (embargo) på. Her er noen av tidsskrifter som Helsebiblioteket tilbyr løpende:

 

Aktuelle lenker:

Alle Helsebibliotekets tidsskrifter om psykofysiologi

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Rask lysendring om våren ga tidligere bipolar debut (Dagens Medisin)

soloppgang over vann
Raskt skifte i lys kan ha betydning for debut av bipolar lidelse. Ill.foto: Runar Eggen.

Et raskt skifte fra mørke til mye lys om våren, kan medføre at første episode av bipolar lidelse inntreffer tidligere, viser ny, verdensomspennende studie.

Av: Mari Rian Hanger

Det ble innsamlet data fra 5.536 pasienter i 32 land. Forskerne så at det var en signifikant sammenheng mellom økningen i lysmengde om våren, og hvor unge personene med bipolar lidelse var da sykdommen debuterte. Jo raskere endring i lyseksponeringen, jo yngre var personene, viser studien som er publisert i Acta Psychiatrica Scandinavia.

– Slår ut tidligere

– Her i nord får man ofte mer energi og mindre søvnbehov om sommeren, og vi har lange sommerdager med mye lys. Vi tenkte derfor at endring av lysmengde kan være en faktor som gjør at sykdommen slår ut tidligere. Studien viser at det stemmer, forteller psykiater Ole A. Andreassen ved Oslo universitetssykehus, som har deltatt i studien. Effekten var størst hos personer som hadde en familiehistorie med stemningslidelser.

Nord-Norge typisk område

– Nord-Norge, eller land i Sør-Amerika, kan være typiske områder med rask lysendring om våren. Men det er flere ting som spiller inn på lyseksponering enn breddegrad, for eksempel antall soltimer og regndager. Så vi er ikke garantert mye lys om sommeren selv om vi bor i Norge, sier Andreassen. Personer som bor ved kysten kan også være mer utsatt for raske lysendringer. Det er allerede kjent at overbelastning på arbeid eller privat, rusmisbruk, skiftarbeid eller søvnproblemer kan utløse bipolar lidelse hos personer som har en medfødt sårbarhet.

Les mer: Rask lysendring om våren ga tidligere bipolar debut (Dagens Medisin)

Sykehusene sviktet Høies løfte til psykisk syke (Dagens Medisin)

Psykisk helse-feltet får prosentvis mindre enn somatikken. Ill.foto: mediaphotos, iStockphoto

Regjeringen lovet å prioritere psykisk helsevern høyere enn somatikk. Ingen av de regionale helseforetakene har greid dette.

Av Anne Grete Storvik

Ingen av de regionale helseforetakene har greid å nå målet om at psykisk helsevern skal prioriteres mer enn sykehusbehandling.

Legger frem strategi for psykisk helse

Den gylne regel var ment å skulle legge til rette for at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst som er høyere enn vanlig sykehusbehandling. – Det er ingen av de regionale helseforetakene som har full måloppnåelse for både psykisk helsevern og rusbehandling, konkluderer Helsedirektoratet i en rapport torsdag. Dette utgjør, sammen med at hver tredje henvisning avvises i psykisk helsevern, bakteppet når regjeringen fredag legger frem sin nye strategi for psykisk helse. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet, fastslår at dette ikke er godt nok. Se hele hennes svar nederst i saken.

I oktober innrømmet helseminister Bent Høie overfor Dagens Medisin at løftet om den gyldne regel ikke var innfridd: Mens somatikken hadde en økning i kostnadene fra 2014 til 2015, ble kostnadene redusert innen psykisk helsevern.

– Det er riktig at man innen psykisk helsevern har en prosentvis nedgang, sa Høie.

Les mer: Sykehusene sviktet Høies løfte til psykisk syke (Dagens Medisin)

Reservasjonsrett i psykiatrien nå! (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Pasienter ønsker svar på hvor Norsk psykiatrisk forening står i spørsmålet om reservasjonsrett. Ill.foto: elusivemuse, iStockphoto

I den siste tiden har man i flere medieoppslag avdekket lemfeldig bruk av tvang i psykisk helsevern. Vi som utsettes for tvang har snakket om dette i årtier, uten å få gehør.

Av Merete Nesset og Anne Grethe Teien  

Det er på tide at vi slutter å krenke psykiatriske pasienters rettigheter. Vi krever reservasjonsrett mot tvangsmedisinering nå! Psykiatere og Norsk psykiatrisk forening, er dere med oss? Kravet om juridisk rett til å takke nei til psykiatrisk tvangsbehandling er ikke nytt. I årtier har mennesker med egenerfaring fra psykisk helsevern fremmet et berettiget krav om reservasjonsrett, tidligere også kalt psykiatrisk testamente, uten å ha fått gehør. Vi opplever å bli møtt med taushet fra de fleste hold. Vi vil derfor oppfordre fagfolk til å sette seg grundig inn i problemstillingen og formidle til offentligheten hva de mener. I lengre tid har vi forsøkt å få et klart svar fra Norsk psykiatrisk forening om hvor de står i reservasjonsrettsspørsmålet. Vi vet fremdeles ikke hva de mener. Taushet er også et svar – og en holdning. Vi ber om at nåværende leder for foreningen, Ulrik Malt, gir oss et konkret svar.

Les mer: Reservasjonsrett i psykiatrien nå! (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Tvangsmedisinering og tvangsmiddelbruk ved psykoser (Tidsskrift for Den norske legeforening)

All behandling skal som grunnregel være basert på informert samtykke, mener forfatteren. Ill.foto: Istockphoto.

I artikkelen «Reservasjonsrett i psykiatrien nå!» reiser Merete Nesset & Anne Grethe Teien krav om juridisk rett til å takke nei til psykiatrisk tvangsbehandling gjennom forhåndserklæringer.

Av Ulrik Fredrik Malt

Nesset & Teien spør hvilke holdninger Norsk psykiatrisk forening har til kravet om reservasjonsrett mot tvangsmedisinering av pasienter med psykiske lidelser, underforstått akutte og kroniske psykoser. De tar også opp bruk av antipsykotika som et nødrettsbegrunnet tvangsmiddel.

Norsk psykiatrisk forening mener at enhver pasient, innen både somatisk og psykisk helse, har rett til å reservere seg mot en bestemt type behandling. Det gjelder også dersom pasienten ved å nekte behandlingen øker sannsynligheten for å bli varig ufør eller i verste fall dø. All behandling, inkludert bruk av antipsykotika, skal derfor som en grunnregel være basert på informert samtykke. Men å ta avgjørelser som kan ha alvorlige konsekvenser for fremtidig helse og funksjon krever at pasienten er orientert om fordeler og ulemper knyttet til valgene, både på kort og lang sikt. Pasienten må gis oppdatert kunnskap om hvilke behandlingstilbud som er tilgjengelige og deres effekter. Heri inngår orientering om psykoedukasjon og psykososiale intervensjoner, gjennomgang av antipsykotikas effekter, mulige bivirkninger og hvordan disse kan håndteres.

Les mer: Tvangsmedisinering og tvangsmiddelbruk ved psykoser (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: