Psykisk helse-feltet får prosentvis mindre enn somatikken. Ill.foto: mediaphotos, iStockphoto

Regjeringen lovet å prioritere psykisk helsevern høyere enn somatikk. Ingen av de regionale helseforetakene har greid dette.

Av Anne Grete Storvik

Ingen av de regionale helseforetakene har greid å nå målet om at psykisk helsevern skal prioriteres mer enn sykehusbehandling.

Legger frem strategi for psykisk helse

Den gylne regel var ment å skulle legge til rette for at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst som er høyere enn vanlig sykehusbehandling. – Det er ingen av de regionale helseforetakene som har full måloppnåelse for både psykisk helsevern og rusbehandling, konkluderer Helsedirektoratet i en rapport torsdag. Dette utgjør, sammen med at hver tredje henvisning avvises i psykisk helsevern, bakteppet når regjeringen fredag legger frem sin nye strategi for psykisk helse. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet, fastslår at dette ikke er godt nok. Se hele hennes svar nederst i saken.

I oktober innrømmet helseminister Bent Høie overfor Dagens Medisin at løftet om den gyldne regel ikke var innfridd: Mens somatikken hadde en økning i kostnadene fra 2014 til 2015, ble kostnadene redusert innen psykisk helsevern.

– Det er riktig at man innen psykisk helsevern har en prosentvis nedgang, sa Høie.

Les mer: Sykehusene sviktet Høies løfte til psykisk syke (Dagens Medisin)