Porten på Gaustad sykehus
Informasjon om behandlingsmuligheter er ikke bra nok ved institusjonene, mener pasientene. Ill.foto: Runar Eggen

En ny rapport som undersøker pasienters erfaring med døgnopphold innen psykisk helsevern, viser at knapt tre av ti har positive erfaringer knyttet til informasjon om behandlingsmulighetene sine.

Av Vilde Sundstedt Baugstø

Pasientene i psykisk helsevern er mer fornøyde med miljøet ved institusjonen enn med utbyttet av behandlingen. Dette er blant resultatene fra en brukererfaringsundersøkelse som Folkehelseinstituttet gjennomførte høsten 2016 blant 1683 døgnpasienter ved alle institusjonene innen psykisk helsevern.

Rapporten «Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern 2016» viser resultatene på nasjonalt nivå.

– Institusjonene skårer ganske bra på noen områder, men pasientene peker på flere områder som kan bli bedre, sier forsker og prosjektleder Johanne Gran Kjøllesdal i Folkehelseinstituttet.

Tre indikatorer

Rapporten undersøker tre indikatorer for pasienterfaringer: Miljøet ved institusjonen, utbyttet av behandlingen og pasientorienteringen – blant annet i hvor stor grad behandlerne og personalet tilpasser behandlingen og informasjonen til den enkeltes situasjon. Når helseforetakene blir sammenlignet med hverandre, er det ingen signifikante forskjeller dem imellom på noen av disse områdene, viser rapporten.

Pasientenes svar er rangert på en skala fra 0 til 100. Høyest skår gir pasientene på de seks spørsmålene som handler om miljø: 68 poeng. Også på spørsmål om de følte seg trygge i institusjonen svarte 75 prosent «i stor grad» eller «i svært stor grad».

– Resultatene er dessverre ikke like bra på de seks spørsmålene som handlet om pasientorientering og de fem spørsmålene om utbytte av behandlingen. Pasientene peker her på flere områder som kan bli bedre, sier Kjøllesdal.

Les mer: Psykisk helsevern: Pasienter mener de får for lite informasjon (Dagens Medisin)