ungdom som sitter alene
En diagnose vil gjøre det lettere å hjelpe, ifølge Carla Sharp. Ill.foto: Colourbox.

– Vi svikter våre unge pasienter hvis vi ikke tør gi dem borderlinediagnosen når de oppfyller kriteriene. Med riktig diagnose kan de få riktig behandling, fastslår professor Carla Sharp.

Er borderline personlighetsforstyrrelse (BPD) hos ungdom lidelsen «som ikke våger si sitt navn», undret Carla Sharp, psykologiprofessor ved Universitetet i Texas, da hun deltok på Schizofrenidagene i Stavanger i november.

Mye kan tyde på det. Flere studier har vist at borderline underdiagnostiseres hos tenåringer. En nederlandsk undersøkelse blant nesten 600 psykologer viste at rundt 60 prosent av psykologene mente at personlighetsforstyrrelser kan opptre hos unge. Likevel var det kun 8,7 prosent som hadde diagnostisert personlighetsforstyrrelser hos sine unge pasienter. En amerikansk studie har vist at blant ungdom i psykiatrisk behandling hadde kun 28 prosent av ungdommen fått diagnosen BPD, mens hele 75 prosent møtte diagnosekriteriene.

Da professor Sharp tok en (svært) uhøytidelig kartlegging av villigheten blant de mange hundre deltakerne på Schizofrenidagene til å gi BPD-diagnosen til ungdom, viste håndsopprekkingen tydelig at dét er noe man kvier seg for. Hvorfor?

Les hele artikkelen her: Må tørre å gi borderlinediagnose til unge (rop.no)