Skjermbilde fra Felleskatalogen
Rød trekant betyr at legemiddelet ikke bør kombineres med bilkjøring. Ill.: Felleskatalogen.

Akkurat som enkelte sykdommer er uforenlige med bilkjøring, er det en del legemidler som kan være farlige å ta dersom man har tenkt å kjøre bil eller bruke maskiner etterpå. 

I Felleskatalogen er disse legemidlene merket med en rød trekant.

Førerkortveilederen fra Helsedirektoratet har informasjon om en rekke typer legemidler og bilkjøring. Bilkjøring for pasienter som bruker opioider til behandling av smerte er også beskrevet av Helsedirektoratet. Oslo Universitetssykehus har publisert en liste over «promillegrenser» for legemidler, altså konsentrasjoner av bestemte legemidler i blodet som medfører straff. Også NHI har laget en oversikt over legemidler og deres betydning for evnen til å kjøre bil.

Her kan du lese mer om legemidler og bilkjøring:

Helsekrav til førerkort. I Førerkortveilederen (Helsedirektoratet)

Bilkjøring. I: Nasjonal faglig veileder om bruk av opioider ved langvarige, ikke-kreftrlaterte smerter (Helsedirektoratet)

Rusmiddelgrenser i trafikken (OUS)

Førerkort medisintabell (NHI)

Relevante søkeord: legemidler, førerkort, bilkjøring, sertifikat, medisiner