Søk

PsykNytt – siste nytt for psykisk helse-feltet

date

16. april 2018

Bli god til å søke på 1-2-3

Kvinne som søker på PC
Med raske svar på vanskelige spørsmål kan du imponere kollegene. Ill.foto: Colourbox.

På Psykisk helse-sidene finner du en liste over diagnoser og problemstillinger som gir deg gode treff i oppslagsverk, retningslinjer og andre viktige kilder.

Slik går du fram for å få gode og raske svar:

  1. Gå til helsebiblioteket.no/psykisk-helse. Der finner du Psykisk helse A-Å.
  2. Klikk deg inn på Psykisk helse A-Å. Du vil da få se en alfabetisk liste over diagnoser og problemstillinger.
  3. Velger du en av dem, for eksempel Bipolar lidelse hos voksne, får du utført et søk i oppslagsverkene, retningslinjer og Helsebibliotekets nettsider.

Helsebibliotekets søkemotor søker i rundt 20 gode kilder samtidig. Som du ser, finner søkemotoren både engelske og norske artikler. Med Helsebibliotekets søkemotor kan du raskt finne svar som det ellers ville ta lang tid å få.

Søkemotoren søker ikke i tidsskriftartikler. Hvis du vil ha tak i tidsskriftartikler, kan du gå til referansedatabasen PubMed fra Helsebibliotekets forside. Husk å logge inn på Helsebiblioteket hvis du gjør dette hjemmefra. Du vil da se med en gang hvilke av artiklene som er tilgjengelige online gjennom Helsebiblioteket.

Relevante søkeord: Helsebiblioteket, søkemotor, PubMed, oppslagsverk, retningslinjer, tidsskriftartikler

Egne fagsider for deg som arbeider med ADHD

Ill.foto: istockphoto
På Helsebiblioteket kan du finne det du trenger om ADHD. Ill.foto: istockphoto

Klikk deg inn på ADHD-sidene på Helsebiblioteket – her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med pasienter som har ADHD. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

ADHD finner du blant annet ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse – Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Under skåringsverktøy finner du blant annet:

Helsebiblioteket abonnerer på spesialtidsskrifter som:

Hvis du vil lese disse tidsskriftene hjemmefra, må du logge inn på Helsebiblioteket først.

Oppslagsverkene UpToDate og BMJ Best Practice har begge egne kapitler om ADHD.

Helsebiblioteket har mye innhold på området psykisk helse. Under www.helsebiblioteket.no/psykisk helse finner du 22 underemner som alle gir deg fagnyheter, retningslinjer, skåringsverktøy, tidsskrifter og oppsummert forskning på feltet. Hvert av disse underemnene gir deg tilgang til viktige faglige ressurser.

Relevante søkeord: ADHD, oppmerksomhetsforstyrrelser, atferdsforstyrrelser

Dette er en revidert utgave av en artikkel som stod i PsykNytt 02.05.2016.

Traumebevissthet i barnevernet (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Gråtende gutt
Barnevernsansatte skal bli bedre til å forstå traumatiserte barn. Ill.foto: Colourbox.

To kompetansehevingsprogrammer for barnevernet er med på å skape et felles språk om utviklingstraumatiserte barn og unge.

Av Mari Kjølseth Bræin, Anette Andersen og Ane Heiberg Simonsen

Marius kaster seg i sengen og holder hendene foran øynene i fortvilelse. Han er tilbake i volden han levde med før han ble plassert i fosterhjemmet. Synet av fosterfar som skjærer brød med en stor kniv, gjør at han stormer fra middagsbordet. Slik møter vi Marius i en av undervisningsfilmene til RVTS Øst.

Hvordan skal fosterforeldrene forstå atferden hans? Hva trenger Marius? I likhet med Marius har mange av barna under barnevernets omsorg vært utsatt for potensielt traumatiserende hendelser som vold, overgrep og forsømmelse. En høy andel av barn i fosterhjem og på institusjoner utvikler omfattende psykiske plager og oppfyller kriteriene for flere psykiske lidelser (Kayed, 2015; Lehmann, 2013). Likevel får de ofte ikke tilstrekkelig psykiatrisk behandling (Kayed, 2015). Ansatte i barnevernet har derfor behov for kunnskap om hva vold og traumer gjør med barn – og hvordan de skal hjelpe utsatte barn, foreldre og fosterforeldre.

HandleKraft og Traumesensitivt barnevern er to kompetansehevingsprogrammer utviklet av RVTS med målsetting om å styrke traumekompetansen for ansatte i barnevernet. Gjennom å endre spørsmålet fra «hva feiler det deg?» til «hva har skjedd med deg?», ønsker vi å fremheve sammenhengen mellom barnets bakgrunn og nåværende fungering.

RVTS har som hovedoppgave å være en brobygger mellom kunnskapsfelt og praksisfelt  (RVTS Øst strategiplan, RVTS Sør strategimelding). Hovedutfordringen er å gjøre teoretisk kunnskap praktisk anvendbar for de hjelperne som møter traumatiserte gjennom sitt arbeid: psykologer, barnevernspedagoger, lærere, helsesøstre, miljøarbeidere og fosterforeldre. I denne artikkelen vil vi vise hvordan vi gjennom kompetanseprogrammene Traumesensitivt barnevern og HandleKraft prøver å få til nettopp dette. I tillegg vil vi si noe om erfaringer fra implementering av programmene.

Les mer: Traumebevissthet i barnevernet (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Hver fjerde ungdom med førstegangsdepresjon behandles med antidepressiva (FHI)

De fleste deprimerte ungdommer blir henvist til spesialist. Ill.foto: Colourbox.

Bare én av fire 13–17-åringer som får en depresjonsdiagnose for første gang, behandles med antidepressiva. Denne andelen har vært stabil de siste årene.

Økningen i bruk av antidepressiva, særlig blant unge jenter, ser hovedsakelig ut til å skyldes at flere jenter går til lege og blir diagnostisert med depresjon. Det viser en ny studie fra FHI.

– En del medieoppslag har skapt inntrykk av at leger i svært stor grad behandler depresjon hos unge jenter med antidepressiva som eneste behandling. Vår studie viser at dette ikke er tilfelle, sier Marte Handal, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Hun forteller at de fleste ungdommer ikke får antidepressiva ved første gangs depresjon.

Fastlege henviser nesten alle til spesialist

Nesten alle som fikk depresjonsdiagnose hos fastlege, så ut til å være henvist til spesialist.  Og over 90 prosent har gjentatt kontakt med spesialisthelsetjenesten det første året etter at de fikk sin depresjonsdiagnose, uavhengig av om de ble behandlet med antidepressiva eller ikke.

– Det at flere blir diagnostisert med depresjon kan skyldes at flere ungdommer i befolkningen er deprimert nå enn tidligere, men det kan også ha flere andre forklaringer, sier forskeren. Hun mener at mer kunnskap om psykisk sykdom, mer åpenhet og mindre stigma, samt at flere unge jenter kontakter lege, kan være noen mulige forklaringer. Tallene i undersøkelsen tyder nemlig på at flere unge jenter hadde vært i kontakt med fastlegen sin uavhengig av årsak de siste årene av studien enn i begynnelsen.

Les mer: Hver fjerde ungdom med førstegangsdepresjon behandles med antidepressiva (FHI)

Bokanmeldelse: Foreldreguide til trygge barn (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Bokforside
Anekdoter og sitater gjør budskapet tydeligere.

Denne innføringen i Trygghetssirkelen (Circle of Security, COS) er skrevet av modellens grunnleggere. Boken er primært rettet mot omsorgspersoner, men kan like gjerne leses av fagpersoner som jobber med barn og familier.

Anmeldt av Astrid R. Seim  

Forfatternes mål er å «gi foreldre et veikart til trygg tilknytning», basert på kunnskap om at det er essensielt for barns utvikling på mange viktige livsområder. Boken har to hoveddeler, hver med sine underkapitler, og strukturen gir en jevn progresjon i innsikt og selvrefleksjon.

I del 1 presenterer forfatterne forståelsesrammen for Trygghetssirkelen, og temaet er hvordan man skal forstå tilknytning, og hvor viktig det er med trygghet. I del 2 har de rettet søkelyset mot hvordan man kan være større, sterkere, klokere – og god nok som omsorgsperson.

Språket preges til dels av å være oversatt fra engelsk. Budskapet presenteres likevel på en interessant og lettfattelig måte. Eksempler, anekdoter og sitater fra personer som har gjennomført opplæring verden over, bidrar til å tydeliggjøre essensen, og ulike utfordringer vi kan oppleve som omsorgspersoner, normaliseres.

Les mer: Foreldreguide til trygge barn (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Kent Hoffman, Glen Cooper, Bert Powell Trygge barn 306 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 399 ISBN 978-82-05-50083-9

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: