Bokforside
Anekdoter og sitater gjør budskapet tydeligere.

Denne innføringen i Trygghetssirkelen (Circle of Security, COS) er skrevet av modellens grunnleggere. Boken er primært rettet mot omsorgspersoner, men kan like gjerne leses av fagpersoner som jobber med barn og familier.

Anmeldt av Astrid R. Seim  

Forfatternes mål er å «gi foreldre et veikart til trygg tilknytning», basert på kunnskap om at det er essensielt for barns utvikling på mange viktige livsområder. Boken har to hoveddeler, hver med sine underkapitler, og strukturen gir en jevn progresjon i innsikt og selvrefleksjon.

I del 1 presenterer forfatterne forståelsesrammen for Trygghetssirkelen, og temaet er hvordan man skal forstå tilknytning, og hvor viktig det er med trygghet. I del 2 har de rettet søkelyset mot hvordan man kan være større, sterkere, klokere – og god nok som omsorgsperson.

Språket preges til dels av å være oversatt fra engelsk. Budskapet presenteres likevel på en interessant og lettfattelig måte. Eksempler, anekdoter og sitater fra personer som har gjennomført opplæring verden over, bidrar til å tydeliggjøre essensen, og ulike utfordringer vi kan oppleve som omsorgspersoner, normaliseres.

Les mer: Foreldreguide til trygge barn (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Kent Hoffman, Glen Cooper, Bert Powell Trygge barn 306 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 399 ISBN 978-82-05-50083-9