bokforside
Boka har en fin veksling mellom fagstoff og personlige erfaringer.

Schizofreni er en komplisert og myteomspunnet diagnose. Denne utgivelsen er et spennende samarbeidsprosjekt mellom en pasient og hennes tidligere psykiater.

Anmeldt av Kristin Lie Romm

Den er ment å gi håp og redusere stigma ved å dele kunnskap og erfaringer fra ulike perspektiver. Dette er en fagbok for folk flest. Boken har fem hovedkapitler. Det er dessverre noe vanskelig å følge tankegangen bak disposisjonens hoved- og underpunkter. Forfatterne gir en innføring i begrepet schizofreni og dets historie, symptomer, komorbide lidelser, årsaker til schizofreni og behandling. Det som skiller denne fra andre fagbøker, er den fine vekslingen mellom fagstoffet og behandlerens og pasientens personlige opplevelser og kloke refleksjoner over de samme temaene. Erfaringene er fremhevet i kursiv og gir ekstra dybde og liv til fagstoffet.

Dawn Elizabeth Peleikis, Sivje Cathrine Felldal. Schizofreni – til å leve med. 200 s. Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 349. ISBN 978-82-05-50382-3

Les mer: Schizofreni – et spennende samarbeid (Tidsskrift for Den norske legeforening)