gutt som leser
Det krever litt innsats å sette seg inn i den nye versjonen av klassifikasjonssystemet ICD. Ill.foto: Colourbox.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har sluppet en ny versjon av International Classification of Disease (ICD), slik at medlemslandene kan forberede seg på å benytte den.

Det er opp til hvert enkelt medlemsland å ta den nye versjonen i bruk.

Forbedringer i versjon 11:

  • Forbedret brukervennlighet – mer kliniske detaljer med mindre opplæring
  • Oppdatert vitenskapelig innhold
  • Gjør det mulig å kode alle kliniske detaljer
  • Er gjort klar for integrasjon i andre digitale verktøy (maskinlesbart)
  • Lenket til andre relevante klassifikasjonssystemer og terminologier
  • Full flerspråklig støtte (translations and outputs)

Foreløpig er den ikke oversatt til norsk.

De kapitlene som kan være spesielt nyttige for folk som arbeider innenfor psykisk helse-området, er:

  • Kapittel 06: Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders
  • Kapittel 07: Sleep-wake disorders
  • Kapittel 08: Diseases of the nervous system
  • Kapittel 17: Conditions related to sexual health

Se ICD11 (engelsk versjon)