Ung mann på madrass med røyk og glass
Pasienter med rusproblemer ble hyppigere reinnlagt i alle regioner. Ill.foto: Colourbox

Pasienter som behandles i psykisk helsevern, har langt større risiko for reinnleggelse dersom de i tillegg til den psykiske lidelsen har rusproblemer.

Av Mari Rian Hanger

En ny rapport fra Helsedirektoratet viser at av innlagte pasienter som både hadde en psykisk lidelse og rusproblemer, ble 24 prosent akutt reinnlagt innen 30 dager etter utskrivning. Blant pasienter i psykisk helsevern som ikke hadde rusproblemer, derimot, hadde 14 prosent en reinnleggelse, altså en ny innleggelse som ble kategorisert som øyeblikkelig hjelp.

I hele landet

Rapporten tar for seg pasienter som er utskrevet fra døgnbehandling i psykisk helsevern.

– I alle regioner blir pasienter med rusproblemer hyppigere reinnlagt enn pasienter uten denne rusproblematikken, sier Solfrid Lilleeng i avdeling for komparativ statistikk og styringsinformasjon i Helsedirektoratet.

Regionale forskjeller

Rapporten har også sett nærmere på hvorvidt helseregionenes behandlingsenheter har kontakt med pasientene med rusproblemer i løpet av de første 30 dagene etter utskrivning.

– Her er det regionale forskjeller, påpeker Lilleeng. 55 prosent av pasientene følges opp enten av psykisk helsevern eller Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord, 64 prosent i Helse Midt-Norge, 63 prosent i Helse Vest og 65 prosent i Helse Sør-Øst.

Les hele artikkelen her: Psykisk syke med rusproblemer blir oftere reinnlagt (Dagens Medisin)