Man bør vente litt med å stille diagnoser, mener forsker. Mye kan oppnås ved en rusfri periode. Ill.foto: Colourbox.

Ruspasienter som har holdt seg rusfrie i ett år får betydelig bedring i psykisk helse, livskvalitet, eksekutive funksjoner og ADHD-symptomer, viser arbeidet til forsker Egon Hagen.

Av Sissel Drag

«Begynn forsiktig. Ikke trekk for raske slutninger. Vent med diagnosene.» Dette er rådene fra forsker Egon Hagen til behandlere innen rusfeltet. Hagen har undersøkt hvilken effekt rusfrihet har på psykisk helse, livskvalitet, eksekutive funksjoner og symptomer på ADHD.  Hagen disputerte tidligere år med avhandlingen «Cognitive and psychological functioning in patients with substance use disorder; from initial assessment to one-year recovery». Avhandlingen er en flerårig forløpsstudie i regi av Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse-Vest (KORFOR).

Treffe bedre med behandling

Målsettingen med prosjektet til Hagen var i første omgang å finne kostnadseffektive diagnostiske verktøy som kan bidra til en bedre «timing» mellom behandlingen og ruspasientenes kognitive status. Denne delen av avhandlingen viste at det spørreskjemabaserte verktøyet Brief-A er et kostnadseffektivt og presist instrument ved en første klinisk vurdering og kan utgjøre et viktig supplement til tradisjonelle nevropsykologiske tester. Verktøyet gir behandleren tilleggsinformasjon som sammen med tradisjonelle nevro-psykologiske tester kan gi et mer helhetlig bilde av den kognitive statusen til pasienten i starten av behandlingen.

Les mer: En rusfri periode er aldri forgjeves (ROP)