heroinutstyr
Forsøk med heroinassistert behandling hos pasienter med omfattende rusavhengighet kan starte tidligst i 2020. Ill.foto: Colourbox.

Regjeringen skal utrede forsøk med heroinassistert behandling. Forsøket vil tidligst starte i begynnelsen av 2020.

Av Frøy Lode Wiig

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å foreslå hvordan et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling skal kunne gjennomføres innenfor dagens LAR-ordning. Direktoratet skal blant annet vurdere hvilke pasienter som kan være aktuelle, hvordan et slikt prosjekt skal organiseres, hva det vil koste, i hvilke byer det skal prøves ut og hvor lenge prosjektet skal vare. Forslaget skal være klart innen 1. juni 2019. Et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling vil tidligst kunne starte opp i starten av 2020.

Trenger egne erfaringer

– Erfaringer fra andre land som har etablert slike tilbud viser at brukerne har fått det bedre. Samtidig er det viktig at vi gjennom et slikt forsøk gjør oss våre egne erfaringer og vinner ny kunnskap for å kunne konkludere om dette bør være et permanent tilbud også i Norge, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding. Formålet med et forsøksprosjekt er å nå en svært hjelpetrengende gruppe rusavhengige, og hjelpe dem til å få et mer verdig liv. Heroinassistert behandling vil være aktuelt for en liten gruppe mennesker med omfattende rusavhengighet og som det har vist seg vanskelig å nå med dagens behandlingstilbud.

Les mer: Åpner for heroinassistert behandling (ROP)