Eldre dirkker mer enn ungdom. Ill.farge
De over 65 drikker nesten dobbelt så ofte som 20-åringene. Ill. foto: Colourbox.

Desto eldre vi er, jo oftere drikker vi alkohol, viser ny rapport.

Spørreundersøkelser viser at 20-åringer i gjennomsnitt drikker alkohol 33 ganger i året. 60-åringer drikker oftere, i gjennomsnitt 53 ganger.

– Eldre drikker oftere enn yngre, men de drikker mindre om gangen, og de har et mindre risikofylt drikkemønster, sier Elin K. Bye, forsker ved Folkehelseinstituttet. Eldre drikker i større grad på ukedager og de drikker hovedsakelig vin, utdyper Bye. Yngre drikker seg oftere fulle i helgene, et drikkemønster som er forbundet med mer alkoholrelaterte skader.

Les mer: Eldre drikker oftere enn yngre  (FHI)