Rusmisbruker gjør klar heroin i en skje
Ungdom bruker mindre narkotika nå enn før. Ill.foto: Colourbox

Flere forskningsfunn peker i samme retning; stadig færre begynner med heroin. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Utviklingen kan skyldes flere forhold:

– Den kan blant annet ha sammenheng med at ungdom generelt sett bruker mindre narkotika enn før, eller at det kommunale hjelpeapparatet fungerer bedre enn tidligere, sier Ellen J. Amundsen, narkotikaforsker ved Folkehelseinstituttet. Det er forskningsfunn omtalt i den nye nettrapporten Narkotika i Norge som viser dette.

Rapporten omtaler bruk av alle typer narkotika i Norge, konsekvenser av narkotikabruk og omtale av tiltak og behandling. Innholdet i rapporten ble tidligere publisert i den årlige rapporten Rusmidler i Norge.

Les mer: Årets narkotika-statistikk: antallet nye heroinbrukere kan være på retur (FHI)