barn og foreldre leser på PC
På Helsebiblioteket finner du pasientbrosjyrer, også om barn og psykisk helse. Ill.foto: Colourbox.

Helsebiblioteket har oversatt og tilpasset pasientbrosjyrer fra oppslagsverket BMJ Best Practice om barns psykiske helse.

Anbefalinger og innhold i det britiske oppslagsverket BMJ Best Practice bygger på systematisk innhentet kunnskap fra forskning. Oppslagsverket inneholder også brosjyrer til pasienter, og Helsebiblioteketet har oversatt disse til norsk og også gjort enkle tilpasninger. Alle oversettelsene er kvalitetssjekket av fagspesialister.

Hos Helsebiblioteket finner du blant annet brosjyrer om:

Ofte vil det være behov for brosjyrer om en sykdom på andre språk enn norsk. En god kilde for dette kan være amerikanske MedlinePlus som utgis av National Library of Medicine.

Barneombudet har en spørsmål- og svartjeneste som heter Klar melding. Barn og ungdom under 18 år kan sende inn hva de har på hjertet og få svar fra fagfolk. Nettstedet Ung.no er beregnet på unge. Der finner du også nummeret til en alarmtelefon for barn og ungdom.

Aktuelle lenker:

Pasientinformasjon om barn og unges psykiske helse hos Helsebiblioteket

Barneombudets Klar melding-tjeneste

Alarmtelefonen for barn og ungdom

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som tidligere har vært publisert i PsykNytt 3.6.2013. Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Relevante søkeord: barn, ungdom, unge, pasientinformasjon, psykisk helse