skjemautfylling lege med pasient
Håpet er at måleverktøyet skal gi bedre praksis. Ill.foto: Colourbox.

Ambisjonen er at et nytt måleskjema om skjerming skal bidra til økt kunnskap om praksis ved døgnposter i psykisk helsevern. Måleskjema er utviklet i regi av Akuttnettverket.

Av Frøy Lode Wiig

I 2013 startet Akuttnettverket prosjektet «Hva er skjerming?  Utvikling av kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern».

Bakgrunnen for prosjektet var at det er til dels store variasjoner i forståelse og bruk av skjerming i psykisk helsevern. Det fins heller ikke pålitelige data blant annet fordi det er mangelfull rapportering. Etter flere års arbeid har prosjektgruppen nå lansert sluttresultatet: «Måleskjema om skjerming». Ambisjonen er at måleverktøyet skal bidra til økt kunnskap og bedre praksis.

Les mer:  Nytt verktøy for å måle skjerming i psykisk helsevern (ROP)