injeksjonsutstyr og en menneskehånd
Heroin var ikke lenger den vanligste årsaken til narkotikadødsfall. Ill.foto: Colourbox.

For tredje år på rad var andre opioider enn heroin den hyppigste årsaken bak narkotikautløste dødsfall, viser 2018-statistikken fra Dødsårsaksregisteret.

De nye tallene ble publisert i Dødsårsaksregisterets statistikkbank den 4. desember. Her kan man sammenligne 2018-tallene for alle de viktigste dødsårsakene med historiske tall, og lage egne tabeller etter blant annet kjønn, alder, dødsårsak og dødssted. Her kan du lese mer om 2018-tallene for narkotikautløste dødsfall i Norge i 2018. I Kommunehelsas statistikkbank finner du statistikk for narkotikautløste dødsfall, tall for kommuner og fylker.

Les mer: Heroin ned fra narkotikatoppen (FHI)