To menn med armene rundt hverandre
Boka er spesielt nyttig for leger som jobber internasjonalt, mener anmelderen. Ill.foto: Colourbox

Historielesing er spennende, ikke bare fordi den gir oss innsikt i hva som har skjedd, men også et perspektiv på hva som kunne gått annerledes.

Anmeldt av Berit Austveg   

Det gjelder ikke minst historikken om hvordan medisinere, lovgivere, språkvitere, kulturhistorikere, religiøse ledere og andre har sett på sex som ikke har fulgt heteronormen. Boken har nok «den opplyste allmennhet» som målgruppe, men bør også være av interesse for leger fordi seksualitet er så sentralt for helsen. Jeg tror den vil være særlig nyttig for leger som har et globalt eller internasjonalt perspektiv i arbeidet sitt. I slikt arbeid kan vi møte syn som kan virke fremmed, men som har vært gjengs i vårt eget land i fjern eller nær fortid.

Les mer: Brudd på heteronormen – de store perspektivene (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Hanne Marie Johansen. Skeive linjer i norsk historie frå norrøn tid til i dag 247 s. Oslo: Samlaget, 2019. Pris NOK 389 ISBN 978-82-521-9481-4