jente som røyker
Undersøkelsen av ungdoms cannabisbruk blir gjennomført hvert fjerde år. Ill.foto: Mostphotos.

Antallet 10-klassinger som sier de har prøvd cannabis, øker. Færre tror det er stor skade forbundet med bruken.

Etter nesten 10 år med stabil bruk av cannabis blant norske 10-klassinger (15-16 åringer), var det i 2019 en økning i andelen unge som rapporterte slik bruk. Det viser en spørreundersøkelse blant over 4300 norske 10-klassinger. Undersøkelsen er blitt gjennomført hvert fjerde år siden 1995.

– I årene 2007 til 2015 svarte i gjennomsnitt 6,2 prosent av ungdommene at de hadde prøvd cannabis noen gang, mens i 2019 svarte 8,7 prosent det samme, sier Elin Bye, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Les mer: Økende cannabisbruk blant ungdom (FHI)