to unge busspassasjerer med munnbind
Pasienter har et selvstendig ansvar for å følge gjeldende smittevernråd. Ill.foto: Mostphotos.

Veilederen for smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.) gjelder nå også for transport av pasienter/brukere og er oppdatert med råd for gjennomføring av slik transport.

Transportselskapet skal etablere rutiner for hvordan transport skal foregå. De skal videre sikre at alle ansatte er kjent med disse rutinene og har fått opplæring i gjeldende rutiner. Den enkelte sjåfør skal selv sørge for å gjøre seg kjent med gjeldende rutiner for transport av pasienter/brukere under covid-19 pandemien. Sjåføren skal bistå passasjerer slik at de kan etterleve smittevernrådene.

Pasienten/brukeren har et selvstendig ansvar for å følge gjeldende smittevernråd angitt av transportselskapet under hele transporten. Alle råd for transport av pasienter/brukere finner du i Veileder for smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.) (covid-19)

Veileder for smittevern i kollektivtransport er laget i fellesskap av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, der Folkehelseinstituttet har hovedansvar for det smittevernfaglige innholdet. Helsedirektoratet er utgiver. Få varsel om endringer i veilederne Nederst på forsiden i hver veileder fra Helsedirektoratet kan du legge inn e-post adresse og få varsel hver gang vi oppdaterer eller legger inn nytt innhold i den aktuelle veilederen.

Les mer: Veileder for smittevern i kollektivtransport gjelder nå også for transport av pasienter/brukere (Helsedirektoratet)