fortvilet mann
Syv av ti som tar sitt eget liv er menn. Ill.foto: Mostphotos.

Festtalene om prioritert og målrettet innsats for selvmordsforebygging bærer foreløpig ingen spor av praktisk effekt.

Av Tove Gundersen, generalsekretær Rådet for psykisk helse

TOTALT VAR DET 650 mennesker som døde i selvdrap i 2019. Det er kun 24 færre enn toppåret 2018. Mange av disse selvmordene kunne vært forhindret dersom vi tok i bruk kunnskapen vi allerede har om hva som virker. Det er en stor skuffelse at det selvmordsforebyggende arbeidet i Norge så langt ikke har effekt på tallene.

Dødsårsaksregisteret viser at 465 menn og 185 kvinner tok sitt eget liv i fjor, og at svingningen i hovedsak ligger i at det var 17 færre kvinner som tok selvmord. 34 mennesker under 19 år, en økning på tre fra året før, og 51 mennesker mellom 20-14 år, en nedgang på seks, tok sitt eget liv. Bak hvert av disse tallene ligger det enorme personlige lidelser og pårørende som opplever at livet imploderer.

Det er en dobbel tragedie når vi ikke klarer å fange opp og hjelpe så unge mennesker og møte deres behov på en måte som virker. Totalt tok 57 gutter og 28 jenter fra 0-24 år selvmord i 2019.

Les mer: Selvmordssatsingen er på stedet hvil (Dagens Medisin)