PsykNytt utgis av Helsebiblioteket, en offentlig finansiert tjeneste driftet i Folkehelseinstituttet. Hensikten med PsykNytt er å gi norske fagfolk, pårørende og pasienter en håndplukket samling sentrale fagnyheter innen psykisk helse-feltet, på ett nettsted. Tjenesten oppdateres hver uke. Alle nyheter kvalitetssikres av redaktøren.

Nyhetene på PsykNytt faller i følgende kategorier:

  • Nyheter hentet fra norske fagtidsskrifter som kaster lys over faglig praksis
  • Artikler om viktige kunnskapsressurser på www.helsebiblioteket.no/psykiskhelse
  • Egenproduserte nyheter basert på viktige og kvalitetssikrede fagnyheter fra hele verden

Ansvarlig redaktør er spesialist i psykiatri Øystein Eiring. Seniorrådgiver Runar Eggen i Helsebiblioteket er redaksjonell medarbeider.

Bilder: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfotos, og personene på bildene har ingenting med sakene å gjøre.

ISSN: PsykNytt har ISSN 1893-4544

Forbehold. Du bør aldri bruke informasjon fra Internett som eneste kilde til avgjørelser eller tiltak i helsemessige spørsmål. Ved legemiddelspørsmål bør du rådspørre apotek eller lege, ved helsespørsmål relevant autorisert helsepersonell, og ved dyresykdom bør du rådspørre veterinær. Bruk aldri reseptbelagte legemidler uten råd fra lege. Søk råd på apoteket ved bruk av reseptfrie legemidler og naturmidler, spesielt om du også bruker reseptbelagte midler. Bruk av flere legemidler samtidig kan ha utilsiktet effekt.