Søk

PsykNytt – siste nytt for psykisk helse-feltet

Kategori

Oppsummert forskning

Cochrane Library: Utilstrekkelig dokumentasjon for antidepressiver og benzodiazepiner mot panikklidelse hos voksne

Ill.foto: fstop123, iStockphoto
Panikkanfall gir ofte brystsmerter og mistolkes derfor som hjerteproblemer. Ill.foto: fstop123, iStockphoto

Cochrane Library publiserte i september en systematisk oversikt om antidepressiver og benzodiazepiner ved panikklidelse hos voksne.

Et panikkanfall er en avgrenset periode med frykt eller angst som starter plutselig, når en topp i løpet av ti minutter og der minst fire av 13 karakteristiske symptomer forekommer, deriblant høy puls, brystsmerter, svetting, skjelving, svimmelhet, rødming, kvalme, besvimelse og andpustenhet. Panikklidelse er vanlig i befolkningen, med livstids prevalens på 1-4 prosent.

Forskerne gikk gjennom 35 studier, med 6785 deltakere, der 5365 hadde fått antidepressiver, benzodiazepiner eller placebo som eneste behandling. Siden studiene gjorde mange forskjellige sammenlikninger, var det kun noen få av studiene som gav data for de primære utfallsmålene.

Forskerne konkluderte med at de identifiserte studiene ikke er tilstrekkelig til å svare uttømmende på spørsmålene i denne systematiske oversikten. De fleste studiene hadde et lite antall deltakere og gav ikke data for alle utfallene spesifisert i protokollen. Derfor var det for lite data til en sikker analyse. Den mulige rollen til antidepressiver og benzodiazepiner må vurderes av klinikeren på individuelt grunnlag. Valg av hvilket antidepressivum eller benzodiazepin kan ikke gjøres på grunnlag av denne systematiske oversikten alene.

Les mer: Antidepressants and benzodiazepines for panic disorder in adults

Cochrane Library: Forskning trengs på HIV-forebyggende råd for mennesker med alvorlig psykisk lidelse

kondom i bukselomme
Kondomer er et enkelt og effektivt tiltak for å unngå HIV-smitte. Ill.foto: Colourbox

Mennesker med alvorlig psykisk lidelse har større risiko for å få HIV enn den generelle befolkningen i det samme området. Til tross for denne økte prevalensen er ikke personer med alvorlige psykiske lidelser listet som høyrisikogruppe (i Storbritannia).

Mange med alvorlige psykiske lidelser er seksuelt aktive. Blant risikofaktorene for HIV er mange seksualpartnere, sex uten kondom og salg av sex. Forskerne mener at HIV-forebyggende råd kan forbedre fysisk og sosialt velvære for denne befolkningsgruppen.

Forskerne fant ingen randomiserte kontrollerte studier om forebyggende råd mot HIV for personer med alvorlig psykisk lidelse da de søkte etter dette i 2016.

Forskerne konkluderte med at det bør utarbeides råd for personer med alvorlig psykisk lidelse for å forebygge spredning av HIV-smitte. Det er fullt mulig at dette kan gjøres med én enkelt, godt designet, stor randomisert, kontrollert studie.

Det er ikke kjent hvordan risikoen er for HIV-smitte blant personer med alvorlig psykisk lidelse er i Norge.

Les mer: HIV prevention advice for people with serious mental illness

 

Bokanmeldelse: Nytt om kunnskapsbasert behandling (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Både lærebok og behandlingsmanual.
Både lærebok og behandlingsmanual.

Ny bok om behandlingstiltak for personer med ROP-lidelser har som mål å være både klinisk lærebok og praktisk behandlingsmanual.

Anmeldt av Frøy Lode Wiig

Rolf F. Gråwe er spesialist i klinisk psykologi ved St. Olavs Hospital og professor i rusmedisin ved NTNU. Han er også hovedredaktør av den nye boken Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse.

Ambisjonen er å gi systematisert, praktisk og forskningsbasert kunnskap om behandling av rusproblemer og samtidig psykisk lidelse. De siste årene er fagfolk langt på vei enige om at et helhetlig behandlingstilbud er det beste for personer med ROP-lidelser. Den nye boka er skrevet for å være både klinisk lærebok og praktisk behandlingsmanual, og den er delt i ni ulike moduler.

Rolf W. Gråwe (red) Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse, Fagbokforlaget, 257 s.

Les mer: Nytt om kunnskapsbasert behandling (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Er hvit støy nyttig for skoleelever med ADHD?

Smartnoise-appen tester konsentrasjon og hukommelse.
Smartnoise-appen tester konsentrasjon og hukommelse med og uten støy.

Støy virker distraherende for mange av oss, men for noen kan det være annerledes. Barn med ADHD kan muligens konsentrere seg bedre ved å ha «hvit støy» på øret.

Den svenske forskeren Göran Söderlund har, sammen med andre, i flere forsøk påvist en sammenheng mellom prestasjoner hos barn med ADHD og eksponering for hvit støy. Nå har han utviklet en mobil-app som gir nettopp det: hvit støy.

Appen heter Smartnoise. Den fungerer på Iphone og kan lastes ned gratis fra Appstore. Støyen kan minne om støyen på en FM-radio når den ikke fanger inn noen stasjoner.

PsykNytt har prøvd ut appen. Den tester først ut om du arbeider bedre eller dårligere med bakgrunnsstøy. Dette skjer ved en reaksjonstest og to hukommelsestester. I reaksjonstesten  skal man trykke på figurer med en bestemt farge så fort og riktig som mulig. I hukommelsestesten skal man skal først huske ord, og deretter huske hvor i på skermen fargede prikker vises. Det kan likne på en blanding av de gamle brettspillene Otello og Memory.

Hvis man arbeider bedre uten bakgrunnsstøy, har man sannsynligvis ikke nytte av appen, men hvis testen viser at man reagerer raskere og riktigere, samt husker bedre med støy, kan det være en ide å prøve ut appen videre.

Bakgrunnsstøy i forbindelse med læring har blitt beskrevet i tidsskriftene PLOS ONE og i Behavioral and Brain Functions.

Les mer:

Different Effects of Adding White Noise on Cognitive Performance of Sub-, Normal and Super-Attentive School Children (PLOS ONE)

Neuropsychological and neurophysiological benefits from white noise in children with and without ADHD (Behavioral and Brain Functions)

Elevated Background Noise in Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder Is Associated with Inattention (PLOS ONE)

White Noise og ADHD (Høgskulen i Sogn og Fjordane)

 

 

Er emosjonell intelligens viktig i arbeidslivet? (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Ill.foto: zigarrenschachtel, iStockphoto
Personlighet, generell intelligens eller emosjonell intelligens? Ill.foto: zigarrenschachtel, iStockphoto

Forskning gjennom 25 år har ikke kunnet overbevise om at emosjonell intelligens er en egen type intelligens. Personlighet og generell intelligens har større betydning i arbeidslivet enn de evnene emosjonell intelligens-testene måler.

 Hallvard Føllesdal

For 25 år siden ble begrepet emosjonell intelligens (EI) for første gang definert i et psykologisk fagtidsskrift (Salovey & Mayer, 1990). Begrepet ble raskt populært, og enkelte har hevdet at EI er fire ganger så viktig som generell intelligens for å lykkes i karrieren, samt at EI er avgjørende for å være en god leder (Goleman, 1998a).

Boken Emotional Intelligence (Goleman, 1995) ble en bestselger og er ifølge magasinet Time en av de 25 mest innflytelsesrike bøkene på ledelsesfeltet (Sachs, 2011). I dag forskes det mye på EI, og hvert år utgis det 200–300 vitenskapelige arbeider relatert til EI. Det har lenge vært en utbredt oppfatning at EI er viktig i arbeidslivet, og mye av forskningen foregår da også innenfor feltet arbeids- og organisasjonspsykologi (Caruso & Salovey, 2004; Côté, 2014; George, 2000; Goleman, 1998a, 1998b; Lopes, Côté, & Salovey, 2006).

Hva kan så 25 års forskning si oss om betydningen av EI? Har man klart å dokumentere at EI finnes? Og stemmer det at EI er så viktig i arbeidslivet som det er hevdet? Denne artikkelen vil forsøke å vise to ting: For det første er det lite støtte for at EI er en egen type intelligens som omhandler emosjoner. For det andre er det lite støtte for at det som måles med EI-tester, er av større betydning enn velkjente egenskaper som generell intelligens og personlighetstrekk.

Les mer:  Er emosjonell intelligens viktig i arbeidslivet? (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Flyktningers og asylsøkeres traumenarrativ (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Det har vært forsket lite på hva som kan hjelpe for folk som har opplevd krig. Ill.foto: Runar Eggen
Det har vært forsket lite på hva som kan hjelpe for folk som har opplevd krig. Ill.foto: Runar Eggen

Bør flyktninger og asylsøkere tilbys traumerettet behandling på tross av en ustabil livssituasjon? Et doktorgradsprosjekt indikerer «ja».

Av Håkon Inge Stenmark

HVA HJELPER? Mange flyktninger og asylsøkere har traumatiske opplevelser med seg i bagasjen når de kommer til Norge. Allikevel vet man lite om hva som hjelper for denne gruppen.

I takt med det økende antallet flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge, er det også et større behov for gode psykologiske behandlingstiltak. Det har imidlertid lenge vært usikkert i hvilken grad det er mulig å hjelpe flyktninger og asylsøkere med posttraumatiske plager. Flere studier av torturoverlevere har indikert at disse menneskene ikke blir bedre etter terapi (Carlson et al., 2005; Birck, 2001).

Den ustabile situasjonen til asylsøkere har ført til at forskere og klinikere har tvilt på om denne gruppen i det hele tatt er mottakelig for behandling. Denne situasjonen burde ført til mye forskning på dette området, men samtidig som det har vært en stor økning i forskning på behandling av posttraumatiske plager generelt, har det paradoksalt nok blitt forsket svært lite på effekt av behandling for flyktninger og asylsøkere spesielt. Dette på tross av at flyktninger og asylsøkere er av de mest traumatiserte gruppene vi har.

Etter at jeg som psykolog hadde jobbet med disse gruppene i mange år, ble jeg derfor motivert til å finne ut: Kan vi hjelpe traumatiserte flyktninger og asylsøkere, og hvilke behandlingstiltak kan anbefales?

Les mer: Flyktningers og asylsøkeres traumenarrativ (Tidsskrift for Norsk psykokologforening)

Egen ressurssamling for psykisk helsearbeid

Psykiske lidelser etter hjerneslag blir ofte oversett. Foto: iStockphoto
På Helsebiblioteket finner du skåringsverktøy som brukes mye. Ill.foto: iStockphoto

Klikk deg inn på psykisk helsearbeid-sidene på Helsebiblioteket. Her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som driver med psykisk helsearbeid. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

Psykisk helsearbeid-sidene tar opp temaer som er mer generelle enn sidene for diagnosegrupper (angst, depresjon, personlighetsforstyrrelser osv.). De kan være aktuelle for flere yrkesgrupper, fra helsesøstre og familierådgivere til miljøarbeidere og psykiatere.

Retningslinjer

Vi lenker til norske retningslinjer når de finnes:

Der det mangler norske retningslinjer, har vi lenket til engelske, svenske og danske retningslinjer.

Oppsummert forskning

Under Oppsummert forskning finner du systematiske oversikter, først og fremst fra Cochrane Library. Eksempler:

Skåringsverktøy

Under skåringsverktøy-sidene for psykisk helsearbeid finner du verktøy både for screening og vurdering av alvorlighetsgrad. Her er noen eksempler:

Tidsskrifter

Det finnes mange spesialtidsskrifter om psykisk helsearbeid. Oversikten over tidsskrifter om psykisk helsarbeid omfatter over 20 titler. Helsebiblioteket abonnerer på tidsskrifter som:

Dersom du vil sjekke om Helsebiblioteket abonnerer på et tidsskrift, så gå til www.helsebiblioteket.no/tidsskrifter og klikk på Finn tidsskrifter. Her kan du søke på tittelord, eller du kan bla deg ned til Medisin eller Psykiatri.

Hvis du vil lese disse tidsskriftene hjemmefra, må du logge inn på Helsebiblioteket først. Er du på jobben, blir IP-adressen din sannsynligvis gjenkjent, og du slipper å logge inn.

Oppslagsverk

Oppslagsverkene UpToDate og BMJ Best Practice er begge omfattende, kunnskapsbaserte oppslagsverk som også har relevant innhold.

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket har mye innhold på området psykisk helse. Under www.helsebiblioteket.no/psykisk helse finner du 22 underemner som alle gir deg fagnyheter, retningslinjer, skåringsverktøy, tidsskrifter og oppsummert forskning på feltet.

Aktuelle søkeord: psykisk helsearbeid, familierådgiving, sosialt arbeid, psykososiale tiltak, botilbud, forebygging, skolepsykologi, helsesøster.

Noe økning av fysisk aktivitet med kognitiv terapi (Folkehelseinstituttet)

Tilpasset treningsbehandling kan gi mindre utmattelse hos pasienter med kronisk utmattelsessyndrom Foto: RonfromYork, iStockphoto
Kognitive terapi blir i økende grad blitt benyttet for å støtte endring av levevaner. Ill.foto: RonfromYork, iStockphoto

Det kan være tungt å komme i gang med mosjon og fysisk aktivitet. Det gjelder både i rehabilitering av pasienter og i forebygging. Kognitiv terapi kan hjelpe, viser en systematisk forskningsoversikt fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Hovedkonklusjonen i oversikten er at kognitiv terapi trolig gir en liten til moderat økning av fysisk aktivitet hos voksne. Dette gjelder når kognitive terapier sammenlignes med ingen eller vanlig behandling, og når de gis som tillegg til trenings- eller rehabiliteringsprogrammer. Resultatene viste også at kognitive terapier muligens kan ha en lignende effekt på fysisk aktivitet som undervisning om helse. Forskerne fant ikke studier som direkte sammenlignet kognitive terapier med trenings- eller rehabiliteringsprogrammer.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggers like this: