PsykNytt

Siste nytt for psykisk helse-feltet

Archive for the ‘Oppsummert forskning’ Category

PTSD hos overlevende av kritisk sykdom – metaanalyse (McMasterPlus)

Posted by Runar Eggen den 16. mars 2015

Ill.foto: Colourbox

Skremmende opplevelser fra intensivavdeling kan føre til symptomer på PTSD. Ill.foto: Colourbox

En metaanalyse publisert i Critical Care Medicine viser at symptomer på klinisk viktig posttraumatisk stresslidelse (PTSD) forekom hos en femtedel av dem som overlevde kritisk sykdom, ved ett års oppfølging.

Det var høyere prevalens (forekomst) hos dem som hadde andre psykiske lidelser, hadde tatt benzodiazepiner eller hadde skremmende minner fra intensivavdeling. I europeiske studier ble symptomene på PTSD redusert hos pasienter som førte dagbok på intensivavdelingen. Metaanalysen omfattet 40 artikler og 4260 pasienter.
Saken ble vurdert til å ha høy nyhetsverdi av McMaster PLUS-tjenesten. McMaster PLUS-tjenesten er et nettverk av rundt 2000 praktiserende klinikere innen medisin og helsefag som plukker ut innhold fra de 120 beste tidsskriftene og kildene i verden. McMaster-universitetet i Canada står også bak Pyramidesøket, en visuelt slående og effektivt søkeverktøy.
Aktuelle lenker:

Omtale hos McMasterPlus

Les hele artikkelen i Critical Care Medicine

Abonner på McMaster PLUS (gratis)

Posted in Kropp og sinn, Oppsummert forskning, Traumer stress og overgrep | Leave a Comment »

Arbeidsjern drikker mer (Dagens Medisin)

Posted by Redaktøren den 16. mars 2015

Dårleg søvn aukar risikoen for å falle ut av arbeidslivet. Ill.foto: nyul, iStockphoto

Det tar på å jobbe mye. Ill.foto: nyul, iStockphoto

De som jobber mer enn 48 timer i uka, har rundt 12 prosent økt risiko for å drikke for mye alkohol, viser internasjonal studie.

En internasjonal studie publisert i BMJ viser at mennesker som jobber mye, også har større risiko for å drikke usunt mye alkohol.

– Mennesker som jobber mer enn 48 timer i uka, har 12 prosent økt risiko for å ha et risikabelt høyt alkoholforbruk, sier den danske professor Reiner Rugulies til Dagens Medisin.

Dette var sammenlignet med de som jobber 35-40 timer i uka.

Les hele artikkelen her: Arbeidsjern drikker mer (Dagens Medisin).

Posted in Nytt nummer, Oppsummert forskning, Rus og avhengighet | Leave a Comment »

Forstå forskning bedre – lær statistikk og forskningsdesign hjemmefra

Posted by Runar Eggen den 9. mars 2015

Ill.foto: powerofforever, iStockphoto

Du behøver ikke lenger være til stede i klasserommet for å lære. Ill.foto: powerofforever, iStockphoto

Har du bruk for å forstå litt statistikk for å lese forskningsartikler, men har glemt mye av det du lærte om matte og statistikk på skolen?

Da kan sannsynligvis nettstedet Khan’s Academy hjelpe deg med å komme i gang. Khan’s Academy har kurs i matematiske emner fra grunnskolenivå til til universitetsnivå. De er delt opp i 15 minutters videoer som er svært populære blant videregående skoleelever og studenter.

Dersom du ønsker et kurs på høyere nivå, NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige) universitet et online statistikkurs i høst.

NMBU-kurset kan følges helt uforpliktende eller som eksamensgivende kurs.

Skal du selv utføre et klinisk forsøk, eller er du bare interessert i å forstå medisinsk forskning bedre, kan du ta en titt på et kurs i forskningsdesign. På Johns Hopkins har de et kurs i design av kliniske forsøk som starter nå i mars. Kurset forklarer de grunnleggende prinsippene for design av randomiserte kontrollerte forsøk og hvordan de skal publiseres.

Disse kursene går under en fellesbetegnelse: MOOC – Massive Open Online Courses. De er åpne for enhver å ta del i. Noen av dem er bare forelesninger på video, men flere av kursene innebærer også oppfølging i form av oppgaveretting, eksamen og kursbevis.

De viktigste nettstedene for MOOC

Khan Academy er en samling av flere tusen videoer om en rekke emner.

edX er et samarbeid mellom Massachusetts Institute of Technology og Harvard University. Tilbyr kurs på en rekke fagfelt, også innen Health and Safety.

Coursera er grunnlagt av to professorer fra Stanford. På nettsiden presenteres kurs innen forskjellige emner, deriblant Health.

Udacity tilbyr kurs innen flere emner, mest innen informasjonsteknologi.

Mooc.no er MOOCs i Norge.

Du kan finne flere kurs ved å se på en topp 10-liste med kurs i regi av eliteuniversiteter.

 

Posted in Oppsummert forskning | Leave a Comment »

Skjerming i akuttpsykiatrien (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Posted by Redaktøren den 19. januar 2015

Panikkangst kan virke lammende. Ill.foto: mattjeacock, iStockphoto

Skjerming benyttes mye, men er omdiskutert. Ill.foto: mattjeacock, iStockphoto

BAKGRUNN Skjerming er et tiltak som benyttes hyppig i psykiatriske døgnposter som en forlengelse av miljøterapien.

R Norvoll T Ruud T Hynnekleiv

Samtidig er metoden omdiskutert klinisk og helsepolitisk. Psykiater, tidvis psykolog, er ansvarlig for å fatte vedtak om skjerming i henhold til § 4-3 i loven om psykisk helsevern. På grunn av usikkerhet om metodens innhold og faglige legitimitet har vi gjennomført en litteraturstudie om faglig begrunnelse, praksis og effekt av skjerming.

KUNNSKAPSGRUNNLAG Artikkelen er basert på søk i nasjonale og internasjonale databaser for perioden 1930 – 2013.

RESULTATER Skjermingsmetoden har nær sammenheng med utviklingen av institusjonspsykiatrien, særlig akuttpostenes fremvekst, og miljøterapien. Begrepet «skjerming» dekker ulike tilnærminger, og det kunnskapsmessige grunnlaget er generelt svakt. Kliniske behandlingsstudier er i stor grad av eldre dato og trolig ikke dekkende for dagens praksis. Manglende effektstudier gjør at vi per i dag har lite kunnskap om nytten av behandling med skjerming.

FORTOLKNING Det er høy grad av diskrepans mellom skjermingsmetodens kliniske utbredelse og det kunnskapsmessige grunnlaget. For å kunne evaluere og eventuelt endre dagens praksis er det et klart behov for mer forskning på ulike typer skjerming og på effekten av skjerming.

Les mer: Skjerming i akuttpsykiatrien (Tidsskrift for Den norske legeforening).

Posted in Akuttpsykiatri, Nytt nummer, Oppsummert forskning | Leave a Comment »

Fastlegene: Distriktspsykiatriske sentre er på rett vei (Kunnskapssenteret)

Posted by Redaktøren den 15. desember 2014

 Ill.foto: oonal, iStockphoto

DPSene er på rett vei, men det går sakte. Ill.foto: oonal, iStockphoto

De distriktspsykiatriske sentrene har god kompetanse og utvikler seg i positiv retning, etter fastlegenes vurdering. De vurderer likevel sentrenes respons på henvisninger som dårligere enn tidligere, blant annet hvorvidt sentrene tar henvisende leges vurderinger på alvor og i hvilken grad de avviser henviste pasienter.

Dette er blant resultatene fra en spørreskjemabasert undersøkelse om samarbeidserfaringer med distriktspsykiatriske sentre (DPS) som Kunnskapssenteret har gjennomført blant landets fastleger. Resultatene fra årets undersøkelse er sammenlignet med svarene fra tre tidligere undersøkelser.

Går langsomt fremover

Resultatene tyder på at det har vært en positiv utvikling på nasjonalt nivå, men også at denne utviklingen går sakte, ifølge den nye publikasjonen «Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Resultater i 2014 og utvikling over tid».

– I store trekk, og på nasjonalt nivå, tyder resultatene på at de distriktspsykiatriske sentrene er inne i en positiv utvikling, men det går langsomt. På ett viktig område, Henvisninger, får sentrene dårligere skår enn i de tre tidligere undersøkelsene. Dette viser seg særlig i Helse Sør-Øst, sier seniorforsker Ingeborg Strømseng Sjetne i Kunnskapssenteret.

Fastlegene i Midt-Norge har gitt de mest positive vurderingene. Deres vurderinger er bedre enn gjennomsnittet på seks av de syv områdene. I den motsatte enden er Helse Sør-Øst og Helse Nord, der fastlegene har gitt en lavere skår enn gjennomsnittet på fire av syv indekser.

Les hele saken her: Fastlegene: Distriktspsykiatriske sentre er på rett vei (Kunnskapssenteret).

Posted in DPS, Nytt nummer, Oppsummert forskning | Leave a Comment »

Bokanmeldelse: Er evidensbasert psykiatri etisk? (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Posted by Redaktøren den 15. desember 2014

Det er ikke alltid selvinnlysende at det er etisk å gjennomføre medisinske eksperimenter.

Det er ikke alltid selvinnlysende at det er etisk å gjennomføre medisinske eksperimenter.

Av H M Solli. Forfatteren er en kanadisk psykiater som har forsvart sin doktorgrad om etikkens plass i evidensbasert medisin EBM, særlig innen psykiatri, ved universitet i Toronto. Hun utførte en etisk analyse av den sentrale litteraturen.

Dessuten intervjuet hun fagfolk som enten hadde utviklet evidensbasert medisin, hadde jobbet med å innføre den i psykiatrien eller hadde analysert filosofiske aspekter. Forfatteren formidler avhandlingens analyser av evidensbasert psykiatri og etikk til interesserte fagfolk. Intervjuene gjør boken spesielt interessant.

Les hele anmeldelsen her: Er evidensbasert psykiatri etisk? (Tidsskrift for Den norske legeforening).

Posted in Nytt nummer, Oppsummert forskning | Leave a Comment »

Kunnskapssenteret har fått nye, mobilvennlige nettsider

Posted by Runar Eggen den 8. desember 2014

Enklere og ryddigere på kunnskapssenteret.no

Enklere og ryddigere på kunnskapssenteret.no

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har fra 02.12.2014 fått nettsider med såkalt responsivt design.

Det vil si at hele sidene vises, enten du bruker pc, nettbrett eller en smarttelefon for å se på dem. Du har sikkert lagt merke til at det ene nettstedet etter det andre har skiftet utseende og fått et litt enklere design.

Helsebibliotekets oppslagsverk og de fleste tidsskriftene har hatt det en stund, og nå var det altså Kunnskapssenterets tur. Arbeidet med de nye sidene har foregått lenge, men det er først i dag at anstrengelsene synes utenfor huset. Nettsidene har vært gjennom en kraftig opprenskning, slik at det nå skal være bare det beste som er igjen. Navigasjonen har blitt mer oversiktlig, og redaksjonen har gått gjennom både rutiner, struktur og hvordan dokumenter lettest skal finnes igjen.

Hva gjør Kunnskapssenteret?

Kunnskapssenteret oppsummerer forskning, gjør helseøkonomiske vurderinger, måler kvalitet på utvalgte helsetjenester, tar i mot meldinger om uønskede hendelser i helsetjenesten, fremmer bruk av forskningsresultater, utvikler nye metoder og underviser. Kunnskapssenteret har også et utstrakt internasjonalt samarbeid. Her fins blant annet det norske «hjemmet» for The Cochrane Collaboration og The Campbell Collaboration.

Kunnskapsoversiktene (den oppsummerte forskningen), metodevurderinger, helseøkonomiske vurderinger og de andre publikasjonene til Kunnskapssenteret finner du under Publikasjoner. Kunnskapssenteret har laget noen viktige verktøy for vurdering av forskningsartikler og sist, men ikke minst: Kunnskapssenteret er Helsebibliotekets organisatoriske hjem.

Aktuelle lenker:

www.kunnskapssenteret.no

Kunnskapssenterets publikasjoner

Kunnskapssenterets publikasjoner om psykisk helse

Kunnskapssenterets vurderinger av skåringsverktøy

Meldeordningen

Posted in IKT, Nytt nummer, Oppsummert forskning | Leave a Comment »

Sammenhengen mellom trening og depresjon lite kjent (Mental Elf)

Posted by Runar Eggen den 8. desember 2014

Eldre som trener, har mindre risiko for Alzheimers. Ill.foto: lisafx, istockphoto.

Fysisk aktivitet kan motvirke depresjon hos godt voksne, ifølge ny forskning. Ill.foto: lisafx, istockphoto.

Det er fortsatt uvisst om trening virker positivt på depresjon.

En systematisk oversikt fra Cochrane Library viser en svak effekt av trening. Noen studier viser en tydelig effekt, men de studiene som er best gjennomført, viser kun en liten effekt (Cooney et al., 2013).

Lavt stemningsleie henger sammen med redusert energinivå, og lavere trang til å være aktiv (Roshanaei-Moghaddam et al, 2009). Det kan altså være slik at det er depresjon fører til mindre trening.

En rimelig fersk prospektiv kohortstudie publisert i  JAMA Psychiatry gir noe innsikt (Pinto Pereia et al, 2014).

Pereia konkluderte med at forholdet mellom aktivitet og depresjonssymptomer virker begge veier, men at virkningen av aktivitetsnivå på depresjonssymptomer er tydeligere i voksen alder. Funnene tyder på at trening fører til mindre depresjonssymptomer hos den generelle befolkningen.

Les hele artikkelen hos The Mental Elf

Artikkelen oppdatert 08.12.2014.

Posted in Depresjon og mani, Kropp og sinn, Nytt nummer, Oppsummert forskning | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: