Søk

PsykNytt – siste nytt for psykisk helse-feltet

Kategori

Skåringsverktøy

Skåringsverktøy for utredning av barn og ungdom

bekymret tenåringsjente
Bruk Helsebiblioteket til å finne fritt tilgjengelige skåringsverktøy til bruk ved spiseforstyrrelser, stemningslidelser og ADHD. Ill.foto: Colourbox.

Helsebiblioteket har samlet fritt tilgjengelige, norskspråklige skåringsverktøy for området psykiske lidelser og barn.

Utredning og behandling av barn byr på egne utfordringer, og krever egne skåringsverktøy.

Noen tester som opprinnelig ble laget for voksne, finnes i egne versjoner for barn. Andre er spesielt utviklet fra grunnen av for å brukes med barn.

Du kan fritt bruke og skrive ut alle skåringsverktøyene vi har samlet. De nær 20 verktøyene omhandler temaer så forskjellige som spiseforstyrrelser, stemningslidelser, schizofreni, ADHD og “styrker og svakheter”. Vi lenker også til skåringsverktøy for vurdering av behandlingen som ble gitt. Av de mest kjente verktøyene kan nevnes: 5-15, DAWBA, HONOSCA, Kiddie-SADS, SDQ og SNAP. Du finner dem under Barn og unge på Emnebibliotek for psykisk helse.

For tiden foregår det en vurdering av måleegenskapene ved psykologiske tester som er i bruk ved utredning av barn i Norge. Det er et omfattende prosjekt, og langt fra ferdig, men resultatene legges ut etter som de blir ferdige. I skrivende stund er 71 tester ferdig evaluert, mens 6 er under evaluering.

Aktuelle lenker:

Skåringsverktøy for barn og unge

Helsebibliotekets side om barn og unges psykiske helse

Måleegenskaper ved psykologiske tester (Psyktestbarn)

Dette er en revidert utgave av en artikkel som ble publisert i PsykNytt 18.02.2020.

Her finner du skåringsverktøy for bruk innen akuttpsykiatri

forvirret ung kvinne
Skåringsverktøy kan være til hjelp ved journalopptak i akuttpsykiatrien. Ill.foto: Mostphotos.

En rekke skåringsverktøy er aktuelle når pasienter blir innlagt til akutt psykiatrisk behandling. Helsebiblioteket har samlet lenker til aktuelle verktøy som er fritt tilgjengelig på norsk.

Pasienter som blir lagt inn til akutt psykiatrisk behandling, kan i større eller mindre grad være i stand til å svare på spørsmål fra skåringsverktøy. Det kan være god grunn til å vente noen dager. Når pasienten er klar for det, er en rekke skåringsverktøy aktuelle.

Helsebiblioteket har samlet et knippe fritt tilgjengelige, norskspråklige skåringsverktøy som kan være nyttige i dette arbeidet. Her er de:  skåringsverktøy – akuttpsykiatri Skriv gjerne ut!

Du kan fritt bruke og skrive ut alle skåringsverktøyene Helsebiblioteket har samlet.

Av de mest kjente verktøyene nevner vi:

  • BVC – Brøset Violence Checklist,
  • M.I.N.I. Mini International Neuropsychiatric Interview
  • MADRS – Montgomery and Åsberg Depression Rating Scale

Hvis du kjenner til relevante skåringsverktøy som er fritt tilgjengelige på norsk, og som Helsebiblioteket ikke har med i samlingen, send gjerne en e-post til nettredaktøren.

Aktuell lenke:

Akuttpsykiatri – Skåringsverktøy

Nytt fra UpToDate: Screening for fødselsdepresjon

Nybakt mor med barn
Metaanalysen bygger på svar fra 9000 kvinner. Ill.foto: Mostphotos.

Retningslinjer anbefaler allerede å screene for fødselsdepresjon, og en ny metaanalyse angir ideell terskelverdi for skåringsverktøy.

Helsebiblioteket har kjøpt tilgang til oppslagsverket UpToDate for helsepersonell i Norge. I en fersk oppdatering skriver det svært omfattende oppslagsverket om ny kunnskap og gir råd om å screene for fødselsdepresjon. Her er et sammendrag:

Retningslinjer for klinisk praksis anbefaler å undersøke alle gravide og kvinner som nettopp har født, for depresjon. Det mest brukte instrumentet er selvrapporterte, 10-spørsmåls Edinburgh Postnatal Depression Scale, som kan fullføres på mindre enn fem minutter. En cutoff-score på 11 ser ut til å gi maksimal følsomhet og spesifisitet for å oppdage alvorlig depresjon. I en nylig metaanalyse av 36 studier som inkluderte data fra over 9000 gravide og postpartum kvinner, ga denne terskelverdien en balanse mellom sensitivitet (0,81) og spesifisitet (0,88). Screening for depresjon under graviditet og inntil seks uker etter fødselen bør implementeres med tjenester på plass for å sikre oppfølging for diagnose og behandling.

Se  «Postpartum unipolar major depression: Epidemiology, clinical features, assessment, and diagnosis», section on ‘Screening’«.

Retningslinjer:

Svangerskapsomsorgen – Nasjonal faglig retningslinje (Helsedirektoratet)

Nytt liv og trygg barseltid for familien – Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen (Helsedirektoratet)

Kvinners psykiske helse under svangerskap og første år etter fødsel: Identifisering, utredning og behandling (NICE)

Ressursside for schizofreni og psykose

par som leser i parken
Helsebiblioteket gir tilgang til mange ressurser innen psykologi og psykiatri. Ill.foto: Colourbox.

Klikk deg inn på schizofreni og psykose – her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og mange andre ressurser for deg som jobber med pasienter med schizofreni eller psykose.

Retningslinjer

schizofreni og psykose-sidene finner du blant annet Nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser, og flere andre retningslinjer.

Skåringsverktøy

Blant skåringsverktøyene finner du:

Oppslagsverk

BMJ Best Practice har et kapittel som heter Assessment of psychoses som kan være et godt utgangspunkt. Schizofreni har fått et eget kapittel.

UpToDate har flere kapitler om psykose. Oppslagsverket har også et eget kapittel om schizofreni.

Helsebiblioteket og psykisk helse

Helsebiblioteket har mye innhold på området psykisk helse. Under www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse finner du 22 underemner som alle gir deg fagnyheter, retningslinjer, skåringsverktøy, tidsskrifter og oppsummert forskning på feltet.

Hvert av disse underemnene gir deg tilgang til viktige faglige ressurser.

Oppslagsverkene UpToDate og BMJ Best Practice har gode artikler om psykiske lidelser og behandlingen av dem.

Relevante søkeord: schizofreni, psykose, psykoser, retningslinjer, oppslagsverk, tester

Dette er en revidert utgave av en artikkel som stod i PsykNytt 15. mai 2017.

Her finner du skåringsverktøy for personlighetsforstyrrelser

person som tar selfie med solnedgang som bakgrunn
Narsissistisk personlighetsforstyrrelse interesserer mange. Ill.foto: Colourbox.

Helsebiblioteket har samlet fritt tilgjengelige, norskspråklige skåringsverktøy som er relevante ved personlighetsforstyrrelser. Du finner testene her: Skåringsverktøy for personlighetsforstyrrelser.

Utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser er vanskelig, og skåringsverktøy kan være til hjelp. Du kan fritt bruke og skrive ut alle skåringsverktøyene Helsebiblioteket har samlet. Her er noen eksempler:

PID5BF+ M – Personality Inventory for DSM-5 5 and ICD-11 – Brief Form Modified er et selvrapporteringsverktøy som nylig ble oversatt til norsk.

SIPP er et av de vanligste verktøyene.

Global funksjonsskåring er ett av verktøyene som brukes. Helsebiblioteket har også lenket til screeningverktøyet IPDS-Iowa.

Du finner alle verktøyene samlet under: Personlighetsforstyrrelser – Skåringsverktøy på Helsebibliotekets sider om psykisk helse.

Dersom du kjenner til skåringsverktøy som er fritt tilgjengelige på norsk, og som Helsebiblioteket ikke har med i samlingen, så send gjerne en e-post til nettredaktøren.

Aktuelle lenker:

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som stod i PsykNytt 21.10.2019.

Relevante søkeord: skåringsverktøy, tester, personlighetsforstyrrelse, personlighetsforstyrrelser

Nytt skåringsverktøy på Helsebiblioteket: Weiss-P

På Helsebiblioteket kan du finne det du trenger om ADHD. Ill.foto: Colourbox.

Helsebiblioteket har nettopp publisert en norsk oversettelse av skåringsverktøyet Weiss-P. Weiss-verktøyene brukes i vurdering av ADHD-symptomer hos ungdom, og Weiss-P er foreldreversjonen.

Av Runar Eggen

Oversettelsen ble initiert og koordinert av Enhet for fagutvikling, BUP-klinikk, St. Olavs hospital,  med støtte fra Regionalt Fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Midt-Norge RHF. Margaret Weiss godkjente den norske oversettelsen 02.06.2016.

Den norske versjonen er validert i en artikkel i Nordic Journal of Psychiatry: Psychometric properties of the Weiss Functional Impairment Rating Scale parent and self-reports ina Norwegian clinical sample of adolescents treated for ADHD

Verktøyet kan brukes fritt i klinisk arbeid. Du finner foreldreverktøyet her: 

WFIRS-P – Weiss Functional Impairment Rating Scale – Foreldrerapport (PDF)

Selvrapporteringsverktøyet finner du her: 

WFIRS-S – Weiss functional impairmaent rating scale – self report (PDF)

Weiss-verktøyene er publisert sammen med andre ADHD-verktøy på Helsebiblioteket.no

Relevante søkeord: ADHD, skåringsverktøy, barn og unge, tenåringer, tester

 

 

 

Her finner du skåringsverktøy for eldres psykiske helse

eldre mann som ser lei seg ut
Mange tester for eldre er gratis tilgjengelige på nettet. Ill.foto: Colourbox.

Norsk geriatrisk forening og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har samlet et stort antall psykologiske tester for eldre pasienter.

Det er endel overlapp mellom testene til de to nettstedene. Helsebiblioteket viser til mange av verktøyene på sidene for alderspsykiatri.

Norsk geriatrisk forening har et stort antall ferdighetstester og tester for fysisk fungering. Her finner du tester som Bergs balanseskala og NORGEP (en liste over 36 eksplisitte kriterier over farmakologisk uhensiktsmessig forskrivning til eldre pasienter). Du finner også et skjema for pårørendes vurdering av kjøreferdigheter her.

Hos Aldring og helse finner du flest skåringsverktøy innen psykologi og psykiatri. Testene kan brukes både i kommunal helsetjeneste og i spesialisthelsetjenesten.

Aktuelle lenker:

Tester hos Norsk Geriatrisk forening

Tester hos Aldring og helse

Skåringsverktøy for alderspsykiatri hos Helsebiblioteket

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som stod i PsykNytt 11.11.2019

Relevante søkeord: skåringsverktøy, tester, eldre, demens, kjøreferdigheter, bilkjøring, balanse, legemidler, NORGEP

Skåringsverktøy for traumer, stress og overgrep samlet

skremt gutt
Du finner mange nyttige skåringsverktøy for traumer på Helsebiblioteket. Ill.foto: Mostphotos.

Det fins flere fritt tilgjengelige skåringsverktøy til bruk i utredning og behandling av mennesker som har vært utsatt for traumer, stress og overgrep. Helsebiblioteket har samlet de norskspråklige testene.

Det kan være vanskelig å avdekke psykiske plager som skyldes traumer og overgrep. I arbeid med flyktninger kan traumebehandling være av stor betydning for hvor bra det går seinere.

Helsebiblioteket har samlet alle fritt tilgjengelige, norskspråklige skåringsverktøy (tester). Du kan fritt bruke og skrive ut alle skåringsverktøyene Helsebiblioteket har samlet.

I samlingen finner du blant annet følgende – alle på tross av sine engelskspråklige navn i norsk oversettelse:

  • CAPS-5 – Klinikeradministrert PTSD-skala for DSM-5
  • M.I.N.I. Mini Internasjonalt Nevropsykiatrisk Intervju
  • M.I.N.I. Screen
  • SDQ-20 Somatoform Dissociation Questionnaire
  • TEC Traumatic Experiences Checklist
  • TRAPS – Traume og PTSD-screening

Du finner testene under Traumer, stress og overgrep på Emnebibliotek for psykisk helse.

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som stod i PsykNytt 18.11.2019.

Relevante søkeord: traumer, stress og overgrep, PTSD, skåringsverktøy, tester, Helsebiblioteket

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: